HR EN

Grad Koprivnica

3. sjednica Gradskog vijeća

Dana 16.10.2013. godine održana je 3. sjednica Gradskog vijeća sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Pitanja i prijedlozi,
 2. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu osnovnih škola za školsku godinu 2012./2013.:
  a)      OŠ A.N. Gostovinski
  b)      OŠ Braća Radić
  c)      OŠ Đuro Ester
  d)     COOR Podravsko sunce
  e)      Umjetnička škola Fortunat Pintarić
 3. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu dječjih vrtića za pedagošku godinu 2012./2013.:
  a)      Dječjeg vrtića „Tratinčica“
  b)      Dječjeg vrtića „Smiješak“
  c)      Dječjeg vrtića Sv. Josip – Podružnica Koprivnica
 4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2012.godinu Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica
 5. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju za 2012. godinu trgovačkog društva:
  a)      GKP „Komunalac“ d.o.o. Koprivnica
  b)      Trg d.o.o. Koprivnica
  c)      Koprivnički poduzetnik d.o.o. Koprivnica
  d)     Koprivnica sport d.o.o. Koprivnica
  e)      Kampus d.o.o. Koprivnica
  f)       Koprivničke ceste d.o.o. Koprivnica
  g)      media uni d.o.o. Koprivnica
 6. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja u 2013. godini:
  a) Proglašenje počasnim građaninom Grada Koprivnice
  b) Medalje Grada Koprivnice
  c) Plakete Grada Koprivnice
 7. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu obnašateljice dužnosti gradonačelnika zamjenice gradonačelnika/gradonačelnice Grada Koprivnice za razdoblje od 01.01. do 30.06.2013.
 8. Donošenje Odluke o određivanju imena novoformiranih ulica i izmjeni područja obuhvata imenovane ulice na području Grada Koprivnice
 9. Donošenje Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Grada Koprivnice
 10. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi na području Grada Koprivnice
 11. Donošenje Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja Zagorska u Koprivnici
 12. Donošenje Odluke o utvrđivanju mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Grada Koprivnice
 13. Donošenje Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu na području Grada Koprivnice za 2013. godinu
 14. Donošenje Pravilnika o izmjeni Pravilnika o stipendiranju studenata i učenika s područja Grada Koprivnice
 15. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Koprivnice
 16. Donošenje Akcijskog plana provođenja Akcije „Sretno dijete-sretan grad-Koprivnica za 2013. godinu
 17. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća realizaciji studentskih i učeničkih stipendija Grada Koprivnice za akademsku/školsku godinu 2012./2013
 18. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provođenju Strategije jedinstvene politike za osobe s invaliditetom Grada Koprivnice za razdoblje od 2011. do 2013.godine, za 2012. godinu
 19. Donošenje Zaključka o prihvaćanju mjera održive mobilnosti ( Projekta Quest – Nacrt mjera za Grad Koprivnicu
 20. Donošenje Zaključka o predlaganju kandidata za člana Uprave trgovačkog društva KAMPUS d.o.o.
 21. Donošenje Rješenja o razrješenju:
  a)      člana Odbora za izbor i imenovanja
  b)      člana Odbora za prosvjetu, znanost, kulturu i sport
 22. Donošenje Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra
 23. Donošenje:
  a)       Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu na području Grada Koprivnice (predlagatelj: vijećnik Darko Tetec )
  b)      Odluke o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu na području Grada Koprivnice ( predlagatelj: vijećnik Siniša Bosanac )
 24. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za rad zamjenika gradonačelnika koji dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Koprivnici
  (predlagatelji: vijećnici Siniša Bosanac i Darko Tetec )
 25. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Koprivnice
  (predlagatelji: vijećnici Siniša Bosanac i Darko Tetec )
 26. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o naknadi troškova vijećnika Gradskog vijeća i članova radnih tijela Gradskog vijeća i gradonačelnika te savjetnika gradonačelnika Grada Koprivnice (predlagatelji: vijećnici Siniša Bosanac i Darko Tetec )
 27. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zaključenje Sporazuma o realizaciji projekta javno-privatnog partnerstva „KOPRIVNICA-ŠKOLE“

Materijali 3. sjednice Gradskog vijeća

Video snimku sjednice možete vidjeti ovdje.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice