HR EN

Grad Koprivnica

28. sjednica Gradskog vijeća

Dana 14. rujna 2016. godine održana je 28. sjednica Gradskog vijeća sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Pitanja i prijedlozi,
 2. Donošenje.
  a) Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Koprivnice za 2015. godinu
  b) Zaključka o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Koprivnice za razdoblje od 01.01. – 31.12.2015.
 3.  Donošenje:
  a) Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Koprivnice za prvo polugodište 2016. godine
  b) Zaključka o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Koprivnice za razdoblje 01.01. do 30.06.2016.
 4. Donošenje Odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Koprivnice
 5. Donošenje Odluke o prodaji i kupnji nekretnina u poslovnim zonama Grada Koprivnice
 6. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o socijalnoj skrbi Grada Koprivnice,
 7. Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Tratinčica“ Koprivnica,
 8. Donošenje Odluke o izmjeni i dopunama Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti dadilja na području Grada Koprivnice, Donošenje Odluke o izmjeni i dopunama Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti ustanova predškolskog odgoja na području Grada Koprivnice,
 9. Donošenje Pravilnika o izmjeni i dopunama Pravilnika o ostvarivanju prava na pomoć Grada Koprivnice za opremu novorođenog djeteta
 10. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o upisu u programe Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Koprivnica te pravima i obvezama korisnika usluga,
 11. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnice /zamjenika koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Koprivnice za razdoblje od 01.01.2016. do 30.06.2016.
 12. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u Projekt rekonstrukcije spojne prometnice između naselja Starigrad i naselja Reka nerazvrstana cesta oznake NC017
 13. Donošenje Rješenja o imenovanju člana Odbora za branitelje
 14. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju trgovačkog društva „Komunalac“ d.o.o. gradsko komunalno poduzeće Koprivnica
 15. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u Projekt izgradnje vodoopskrbne mreže spoja naselja Reka i Starigrad i produženje mreže u dijelu naselja Reka

Materijale sa 28. sjednice Gradskog vijeća možete vidjeti ovdje

Video 28. sjednice Gradskog vijeća možete pogledati ovdje

 

 

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice