HR EN

Grad Koprivnica

25. sjednica Gradskog vijeća

Dana 17.7.2020. godine u dvorani Doma mladih, Hrvatske državnosti 10, Koprivnica,  održana je 25. sjednica Gradskog vijeća sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Pitanja i prijedlozi,
 2. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu udruga i  zajednica udruga za 2019. godinu:
  a) Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica,
  b) Vatrogasne zajednice grada Koprivnice
  c) Zajednica športskih udruga Grada Koprivnice,
  d) Zajednica tehničke kulture Grada Koprivnice
 3. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta:
  a) Osnovna škola Antun.Nemčić Gostovinski
  b) Osnovne škole „Braća Radić“
  c) Osnovne škole „Đuro Ester“
  d) Umjetničke škole „Fortunat Pintarić“
  e) Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce
 4. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta:
  a) Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica
  b) Muzeja grada Koprivnice
  c) Dječjeg vrtića „Tratinčica“
 5. Donošenje Odluke o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom
 6. Donošenje:
  a) Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2020. godinu i Projekcije za 2021. i 2022. godinu
  b) Programa o I. izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2020. godinu
  c) Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice za 2020.godinuŽ
  d) Programa o izmjeni Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice za 2020.godinu
  e) Programa o izmjeni Programa javnih potreba u obrazovanju Grada Koprivnice za 2020. godinu
  f) Programa o izmjeni Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Koprivnice za 2020.godinu
  g) Programa o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Grada Koprivnice za 2020.godinu
  h) Programa o izmjeni Programa javnih potreba u području unaprjeđenja kvalitete života  građana Grada Koprivnice za 2020. godinu.
 7. Donošenje Odluke o:
  a) smanjenju temeljnog kapitala trgovačkog društva Gradsko komunalno poduzeće KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću
  b) izmjeni Odluke o osnivanju trgovačkog društva Gradsko komunalno poduzeće KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću
 8. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Koprivnice za 2020.godinu.
 9. Donošenje Odluke o dugoročnom zaduživanju Grada Koprivnice
 10. Donošenje Odluke o osnivanju prava građenja te davanju suglasnosti za osnivanje prava građenja radi izgradnje sportske dvorane u korist trgovačkog društva KOMUNALAC d.o.o. .
 11. Donošenje Prijedloga mreže osnovnih škola na području Grada Koprivnice
 12. Donošenje Odluke o provedbi postupaka jednostavne nabave
 13. Donošenje Zaključka o raspisivanju Javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Koprivnice
 14. Donošenje Odluke o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća Grada Koprivnice
 15. Donošenje Odluke o poništenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Koprivnice
 16. Donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o izradi I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Cvjetna“ u Koprivnici
 17. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o oslobađanju plaćanja komunalne naknade
 18. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Koprivnice

Materijale sa 25. sjednice Gradskog vijeća možete vidjeti ovdje.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice