HR EN

Grad Koprivnica

22. sjednica Gradskog vijeća

Dana 25. veljače 2020. godine održana je 22. sjednica Gradskog vijeća sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Pitanja i prijedlozi,
 2. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu gradskih ustanova u kulturi za 2019. godinu:
  a) Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica
  b) Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica
  c) Muzeja grada Koprivnice
 3. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice za 2019. godinu
 4. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice
 5. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Koprivnice na Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za uslugu servisa autoljestvi METZ L32 nakon 10-godišnje uporabe
 6. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica
 7. Donošenje Rješenja o imenovanju ravnatelja Muzeja grada Koprivnice
 8. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Gradskog komunalnog poduzeća KOMUNALAC d.o.o. o obavljanju javne usluge prikupljanja mješovitog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Koprivnice za 2019. godinu
 9. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Koprivnice
 10. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Komunalnog redarstva Grada Koprivnice za 2019. godinu
 11. Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija javnog vatrogastva na području Grada Koprivnice u 2020. godini
 12. Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog i srednjeg školstva na području Grada Koprivnice u 2020. godini.
 13. Donošenje Statutarne odluke o izmjenama Statuta Grada Koprivnice
 14. Donošenje Poslovnika o izmjenama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Koprivnice
 15. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izborima za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grada Koprivnice.
 16. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Koprivnice za razdoblje od 01.07.2019. do 31.12.2019. godine
 17. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Koprivnice za period od 2020. do 2023.
 18. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za osnivanje prava građenja radi izgradnje studentskog doma na Trgu dr. Žarka Dolinara 13 u Koprivnici
 19. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi mjera za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada
 20. Donošenje Odluke o darovanju zemljišta Župi Sv. Majke Terezije
 21. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi akcije „Sretno dijete-sretan grad-Koprivnica“ u 2019. godini i Plan provedbe akcije za 2020. godinu.
 22. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o financiranju troškova nabave osnovnoškolskih radnih bilježnica za obvezne i izborne predmete za učenike s prebivalištem na području Grada Koprivnice za školsku godinu 2019./2020.
 23. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba za 2019. godinu:
  a) u kulturi i turizmu Grada Koprivnice,
  b) u obrazovanju Grada Koprivnice,
  c) u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice,
  d) u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Koprivnice,
  e) u sportu Grada Koprivnice,
  f) području djelovanja udruga građana Grada Koprivnice,
  g) u tehničkoj kulturi Grada Koprivnice
 24. Donošenje Rješenja o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Koprivnice
 25. Donošenje Rješenja o:
  a) razrješenju članice Odbora za obitelj i mlade
  b) imenovanju članice Odbora za obitelj i mlade
 26. Donošenje Odluke o odobrenju donošenja Odluke o izmjeni i dopuni IZJAVE o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću.

Materijale sa 22. sjednice Gradskog vijeća možete vidjeti ovdje.

Video 22. sjednice Gradskog vijeća možete pogledati ovdje

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice