HR EN

Grad Koprivnica

16. sjednica Gradskog vijeća

Dana 17.03. 2015.  održana je 16. sjednica Gradskog vijeća sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Pitanja i prijedlozi,
 2. Pregled stanja sigurnosti na području Grada Koprivnice za 2014. godinu
 3. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Koprivnice za 2014. godinu
 4. Donošenje Odluke o uključivanju u  Program  poboljšanog kreditiranja poduzetništva i obrta „Kreditom do uspjeha 2014.“
 5. Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog i srednjeg školstva na području Grada Koprivnice u 2015. godini
 6. Donošenje Zaključka o pokretanju postupka podjele Dječjeg vrtića “Tratinčica”Koprivnica na dvije ustanove.
 7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopuni  Odluke o mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja i sufinanciranje djelatnosti dadilja na području Grada Koprivnice
 8. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješće o radu gradonačelnice za razdoblje od 1.7. do 31.12.2014.
 9. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti OŠ „Braća Radić“ Koprivnica za prijenos prava vlasništva zemljišta k.č.br. 1460/1 ( igralište pri OŠ „A.N.Gostovinski“Koprivnica)
 10. Donošenje Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu za 2015. godinu
 11. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o gradskim porezima
 12. Donošenje Odluke o izradi I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Zona A-11“ u Koprivnici
 13. Donošenje Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Lenišće-zona B-5“ u Koprivnici
 14. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o određivanju uvjeta za kandidate za članove upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Koprivnica ima udjele u vlasništvu ( kapitalu društva ) ili dionice
 15. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za obavljanje djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade u Gradu Koprivnici za 2014. godinu
 16. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2014. godinu
 17. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Odluke o sufinanciranju nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za učenike osnovnih škola na području Grada Koprivnice za šk. godinu 2014./2015
 18. Donošenje Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra

Materijale sa 16. sjednice Gradskog vijeća možete vidjeti ovdje.

Video 16. sjednice Gradskog vijeća možete vidjeti ovdje.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice