HR EN

Grad Koprivnica

15.sjednica Gradskog vijeća

Dana 25.3.2011. godine održana je 15. sjednica Gradskog vijeća sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Pitanja i prijedlozi,
 2. Donošenje Odluke o komunalnom doprinosu
 3. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Organizacijskog odbora za razvoj visokog obrazovanja i znanosti u Gradu Koprivnici
 4. Donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2011.godinu.
 5. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Koprivnice za 2010. godinu.
 6. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Koprivnice za razdoblje od 30.6.-31.12.2010. godine.
 7. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2010. godinu.
 8. Donošenje Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja «Cvjetna» u Koprivnici.
 9. Donošenje Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja «Zona centralnih funkcija» u Koprivnici.
 10. Donošenje Odluke o zakupu poslovnog prostora.
 11. Donošenje Odluke o utvrđivanju pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Koprivnicu.
 12. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Koprivnice.
 13. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti gradonačelniku za potpisivanje Europske povelje o zaštiti ljudskih prava u gradovima
 14. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Koprivnice za razdoblje od 01.07. do 31.12.2010. godine.
 15. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu komunalnog redarstva za 2010. godinu.
 16. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provođenju akcije «Sretno dijete-sretan grad-Koprivnica» za 2010. godinu.
 17. Donošenje Akcijskog plana provođenja akcije «Sretno dijete-sretan grad – Koprivnica» za 2011. godinu.
 18. Donošenje
  a)      Rješenja o razrješenju predsjednika Odbora za predstavke i pritužbe
  b)      Rješenja o imenovanju predsjednika Odbora za predstavke i pritužbe

Sjednicu možete skinuti ovdje

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice