HR EN

Grad Koprivnica

11. sjednica Gradskog vijeća

Dana 17. listopada 2022. godine održana je 11. sjednica Gradskog vijeća sa sljedećim dnevnim redom:

D N E V N I   R E D

 1. Pitanja i prijedlozi,
 1. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu dječjih vrtića za pedagošku godinu  2021./2022.:
 1. Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Koprivnica
 2. Dječjeg vrtića „Smiješak“ Koprivnica
 3. Dječjeg vrtića Sv. Josip Koprivnica-Podružnica Koprivnica
 4. Dječjeg vrtića „Igra “ Koprivnica
 1. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu škola za školsku godinu 2021./2022.:
 1. Osnovne škole „Antun Nemčić Gostovinski“ Koprivnica
 2. Osnovne škole „Braća Radić“ Koprivnica
 3. Osnovne škole „ Đuro Ester“ Koprivnica
 4. Umjetničke škole Fortunat Pintarić Koprivnica
 5. Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce Koprivnica
 1. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Programa rada i financijskog plana Savjeta mladih Grada Koprivnice za 2023. godinu
 2. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću „Tratinčica“ Koprivnica na Odluku o prodaji dijela nekretnine
 3. Donošenje:
  1. Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Koprivnice za 2022. godinu
  2. Zaključka o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Koprivnice za razdoblje od 01.01. do 30.06.2022.
 4. Donošenje:
  1. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2022. godinu i Projekcije za 2023. i 2024. godinu
  2. Programa o I. izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2022. godinu
  3. Programa o II. izmjeni Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice za 2022. godinu
  4. Programa o II. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u obrazovanju Grada Koprivnice za 2022. godinu
  5. Programa o II. izmjeni Programa javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice za 2022. godinu
  6. Programa o II. izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Koprivnice za 2022. godinu
  7. Programa o II. izmjeni Programa javnih potreba u području djelovanja udruga građana Grada Koprivnice za 2022. godinu
  8. Programa o II. izmjeni Programa javnih potreba u području unapređenja kvalitete života građana Grada Koprivnice za 2022. godinu
 5. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja u 2022. godini:
  1. Medalje Grada Koprivnice
  2. Plakete Grada Koprivnice
 6. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o područjima i granicama mjesnih odbora na području Grada Koprivnice
 7. Donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grada Koprivnice.
 8. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća Grada Koprivnice
 9. Donošenje Odluke izmjeni i dopuni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog i srednjeg školstva na području Grada Koprivnice u 2022. godini
 10. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti ustanova predškolskog odgoja na području Grada Koprivnice
 11. Donošenje Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Koprivnice
 12. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o načinu i naplati parkiranja na javnim parkiralištima na području Grada Koprivnice
 13. Donošenje Zaključka o odobrenju sklapanja Ugovora o zamjeni nekretnina
 14. Donošenje Rješenja o razrješenju članova Kulturnog vijeća

Materijale sa 11. sjednice Gradskog vijeća možete pronaći ovdje.

Video 11. sjednice Gradskog vijeća možete pogledati ovdje.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice