HR EN

Grad Koprivnica

10. sjednica Gradskog vijeća

Dana 29. kolovoza 2022. godine održana je 10. sjednica Gradskog vijeća sa sljedećim dnevnim redom:

D N E V N I   R E D

1. Pitanja i prijedlozi

2. Donošenje  Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju za 2021. godinu trgovačkih društava i agencija:
a) KOMUNALAC d.o.o.
b) KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.
c) ENTER KOPRIVNICA d.o.o.
d) RK PODRAVKA s.d.d.
e) Regionalna energetska agencija Sjever
f) Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice

3. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o III. izmjenama Statuta Osnovne škole „Đuro Ester“ Koprivnica

4. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole „Podolice“ Koprivnica

5. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Koprivnice za razdoblje 01.01.2022. do 30.06.2022.

6. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o sustavu glavne knjige riznice Grada Koprivnice, te načinu vođenja jedinstvenog računa riznice

7. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Koprivnice za 2022. godinu

8. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Grad Koprivnicu i Plana zaštite od požara za Grad Koprivnicu.

9. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Akcije „Sretno dijete-sretan grad-Koprivnica u 2021. godini i plan provedbe Akcije za 2022. godinu

Materijale sa 10. sjednice Gradskog vijeća možete vidjeti ovdje.

Video 10. sjednice Gradskog vijeća možete pogledati ovdje.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice