HR EN

Grad Koprivnica

ITU mehanizam logotip

Gradski vijećnici podržali Odluku u vezi izrade Strategije razvoja manjeg urbanog područja Koprivnice kao i Komunikacijsku strategiju

Na 6. sjednici Gradskog vijeća Grada Koprivnice, koja je održana u ponedjeljak 31. siječnja 2022. godine, jednoglasnom odlukom vijećnika donesena je Odluka o dopuni Odluke o pokretanju postupka izrade Strategije razvoja manjeg urbanog područja Koprivnice za financijsko razdoblje od 2021. do 2027. godine, kao i Odluka o usvajanju Komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana Strategije razvoja manjeg Urbanog područja Koprivnica za financijsko razdoblje od 2021. do 2027. godine.

Strategija razvoja manjeg urbanog područja sukladno članku 15. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 147/14., 123/17. i 118/18.), temeljni je strateški dokument u kojem se određuju ciljevi i prioriteti razvoja za urbana područja. Nositelj izrade strategije razvoja urbanog područja je grad koji je središte urbanog područja, konkretno grad Koprivnica.

Strategija razvoja manjeg urbanog područja predstavlja preduvjet za korištenje ITU mehanizma za sedmogodišnje razdoblje u skladu s višegodišnjim financijskim okvirom kohezijske politike Europske unije te potreba strategije definirana je člancima 29. i 30. Uredbe (EU) 2021’/1060′.

Cilj izrade Strategije razvoja manjeg urbanog područja je definiranje zajedničkih smjerova razvoja urbanog područja, predlaganje zajedničkih pravaca djelovanja, olakšavanje provedbe zajedničkih projekata, odnosno razvoj zajedničke strateške vizije koje nadilazi administrativne granice i stvara2.3.4. sinergije koje koriste urbanom području u cjelini.

Komunikacijska strategija je dokument kojim se određuju komunikacijski ciljevi koje grad središte kao nositelj izrade SRUP-a želi postići komunikacijom s javnošću te definira ključne komunikacijske poruke, ciljne skupine i komunikacijske kanale.

Komunikacijski akcijski plan je dokument kojim se definira okvir za postizanje komunikacijskih ciljeva određenih komunikacijskom strategijom te detaljno razrađuju mjere i aktivnosti informiranja i vidljivosti na operativnoj razini u svrhu provedbe komunikacijskih ciljeva.

Točkom I. ove odluke usvaja se Komunikacijska strategija i komunikacijski akcijski plan Strategije razvoja manjeg urbanog područja Koprivnica za financijsko razdoblje od 2021. do 2027. godine,

Točkom II. ove odluke utvrđeno je da su Komunikacijskom strategijom i komunikacijskim akcijskim planom Strategije razvoja manjeg urbanog područja Koprivnica za financijsko razdoblje od 2021. do 2027. godine definirani  komunikacijski ciljevi, poruke, ciljne skupne i komunikacijski kanali koji će se koristiti sve radi vidljivosti planiranih javnih politika.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice