HR EN

Grad Koprivnica

Grb

Dodatne subvencije troškova predškolskog odgoja za djecu s težim teškoćama u razvoju

Grad Koprivnica provođenjem socijalnih politika nastoji maksimalno poboljšati kvalitetu života osoba s teškoćama u razvoja. Tako temeljem nove Odluke o socijalnoj zaštiti građana Grada Koprivnice djeca s težim teškoćama u razvoju, kao i djeca roditelja težeg invaliditeta, mogu ostvariti pravo na pomoć za podmirenje troškova predškolskog odgoja i obrazovanja. Riječ je o iznosu u visini 50 posto participacije roditelja, a najviše u iznosu do 350,00 kuna mjesečno.

Navedeno pravo se može ostvariti ako je djetetu ili roditelju utvrđena visina tjelesnog oštećenja u visini 80 posto i više, zatim ako je korisnik prava na osobnu invalidninu temeljem propisa koji reguliraju prava iz socijalne skrbi, ako je korisnik prava na doplatak za pomoć i njegu u punom iznosu temeljem propisa  koji reguliraju prava iz socijalne skrbi.

Za detaljnije informacije građani se mogu obratiti osobno službenicima u Gradskoj upravi, Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Koprivnice, Zrinski trg 1, soba broj 2, radnim danom od 7.00 do 13.30 sati, ili na telefon 279-514 (Narcisa Jembrek), 279-518 (Jelena Horvat), 279-561 (Snježana Jovanović-Ćorić), te mail jelena.horvat@koprivnica.hr, narcisa.jembrek@koprivnica.hr, snjezana.jovanovic@koprivnica.hr.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice