HR EN

Grad Koprivnica

ZAKLJUČAK o odobravanju nepovratnih subvencija po mjeri „Sufinanciranje razvoja tradicijskih, odnosno umjetničkih obrta“ iz Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Koprivnice za 2023. godinu

Z A K L J U Č A K
o odobravanju nepovratnih subvencija po mjeri „Sufinanciranje razvoja tradicijskih, odnosno umjetničkih obrta“ iz Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Koprivnice za 2023. godinu

I.

Temeljem provedenog Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija za 2023. godinu, objavljenog na web stranici Grada Koprivnice, KLASA: 301-01/23-01/0005, URBROJ: 2137-01-05-01/2-23-2 od 14.07.2023. godine, odobravaju se nepovratne subvencije u ukupnom iznosu od 7.386,781 eura / 55.655,69 kuna po mjeri „Subvencioniranje razvoja tradicijskih, odnosno umjetničkih obrta“ kako slijedi:
1.
Mihael Spičko, vlasnik medičarskog, svjećarskog i trgovačkog obrta „MEDIČARNA SPIČKO“, sa sjedištem obrta na adresi u Koprivnici, Ulica Đure Estera 9, u iznosu od 1327,23 eura / 10.000,01 kuna.
2.
MLD – USLUGE d.o.o., Ulica Ivana Generalića bb, Koprivnica, u iznosu od 1327,23 eura / 10.000,01 kuna.
3.
Denis Šipek, vlasnik obrta za frizerske usluge „GLAVOM I BRADOM“, sa sjedištem obrta na adresi u Koprivnici, Ulica Svilarska 32a, u iznosu od 1021,86 eura / 7.699,20 kuna.
4.
Nina Sabol, vlasnica trgovačkog obrta, proizvodnja svijeća i uzgoj cvijeća „RUDI“, sa sjedištem obrta na adresi u Koprivnici, Ulica Đure Estera 1a, u iznosu od 1327,23 eura / 10.000,01 kuna.
5.
Branko Zebec, vlasnik obrta za dimnjačarske usluge, uređenje krajolika, čišćenje zgrada i sječu drva „DIS“, sa sjedištem obrta na adresi u Koprivnici, Vinodolska ulica 71, u iznosu od 1327,23 eura / 10.000,01 kuna.
6.
Saša Lesart, vlasnik obrta za popravak puhačkih instrumenata, izvođačku umjetnost i usluge „LESART“, sa sjedištem obrta na adresi u Koprivnici, Starogradska ulica 133, u iznosu od 1.056,00 eura / 7.956,43 kuna.

II.

Odobrena sredstva iz točke I. ovog Zaključka teretiti će Proračun Grada Koprivnice za 2023. godinu, na razdjelu 012 u glavi 01201 aktivnost A200201 na poziciji 273, konto 3523 – subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima, a doznačiti će se na račune korisnika.

III.

Grad Koprivnica će sa obrtnicima i trgovačkim društvima kojima su odobrene nepovratne subvencije iz točke I. ovog Zaključka sklopiti ugovore o dodjeli nepovratnih subvencija iz Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Koprivnice za 2023. godinu u kojima će se regulirati međusobna prava i obveze.

1 Fiksni tečaj konverzije 7,53450

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice