HR EN

Grad Koprivnica

POZIV za prikupljanje ponuda za dodjelu na privremeno korištenje javnih površina u svrhu postavljanja pokretnih naprava (ljetne terase)  na području Grada Koprivnice za 2024. godinu

P O Z I V za prikupljanje ponuda za dodjelu na privremeno korištenje javnih površina u svrhu postavljanja pokretnih naprava (ljetne terase) na području Grada Koprivnice za 2024. godinu

I.

            Grad Koprivnica poziva zainteresirane osobe da dostave ponude za dodjelu na privremeno korištenje javnih površina u svrhu postavljanja pokretnih naprava (ljetnih terasa) u 2024. godini na području Grada Koprivnice i to na sljedećim lokacijama:

 1. Javne površine na Zrinskom trgu ispred kućnih brojeva 3, 4, 5, 10, 11 i 12
 2. Javne površine u Ulici Antuna Nemčića ispred kućnih brojeva 1, 2 i 3
 3. Javna površina u Svilarskoj ulici ispred kućnog broja 34A
 4. Javna površina na Trgu kralja Tomislava ispred kućnog broja 10
 5. Javna površina na Trgu kralja Zvonimira ispred kućnog broja 23
 6. Javna površina u Ulici Ivana Generalića bb
 7. Javne površine na Trgu Eugena Kumičića ispred kućnog broja 11
 8. Javna površina u Ulici Mije Šimeka ispred kućnog broja 15
 9. Javne površine na Trgu mladosti ispred kućnih brojeva 2 i 3
 10. Javna površina u Ulici Frana Galovića bb
 11. Javne površine u Opatičkoj ulici ispred kućnog broja 5
 12. Javna površina u Križevačkoj ulici ispred kućnog broja 68
 13. Javna površina u Ledinskoj ulici ispred kućnog broja 2
 14. Javna površina u Ulici Čarda ispred kućnog broja 2.

II.

            Ostale javne površine koje nisu navedene u ovom pozivu i koje će se koristiti tijekom 2024. godine, mogu se dodijeliti i nakon provedenog natječaja, na temelju pisanog zahtjeva za korištenje javne površine, a sukladno Odluci o prostornom razmještaju i osnovnim kriterijima za postavu kioska i pokretnih naprava na području Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice” broj 1/12 i 2/23).

III.

Pravnim i fizičkim osobama koje su koristile javne površine u svrhu postavljanja pokretnih naprava, a nisu izvršile obvezu plaćanja poreza za prethodne godine neće se izdati odobrenje za korištenje javne površine u 2024. godini.

IV.

Ponude mogu dostaviti pravne i fizičke osobe. Rok za dostavu ponuda je do 12. travnja 2024. godine do 15.00 sati.

U ponudi zainteresirana osoba treba navesti ime, prezime, OIB, prebivalište i kontakt tel./mob. vlasnika, odnosno naziv, OIB, sjedište i kontakt tel./mob. odgovorne osobe, naziv ugostiteljskog objekta,  lokaciju za koju se podnosi ponuda i površinu koju namjerava koristiti izraženu u m². U slučaju da ponuditelj podnosi ponudu za više lokacija, za svaku lokaciju treba dati zasebnu ponudu.

Ponude se upućuju na e-mail: pisarnica@koprivnica.hr, poštom ili fizičkom dostavom na adresu: Grad Koprivnica, Zrinski trg 1, Koprivnica (soba br. 3, pisarnica), u zatvorenoj omotnici s naznakom «PONUDA ZA LJETNE TERASE – 2024».

Nadležni Upravni odjel Grada Koprivnice će izdati rješenje za korištenje javne površine kojima će se utvrditi točna površina i vrijeme korištenja javne površine.

        GRAD KOPRIVNICA

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice