HR EN

Grad Koprivnica

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Koprivnice za 2013. godinu

Na temelju članaka 9a i 10. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” broj 47/90., 27/93. i 38/09.) i članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice” broj 4/09. i 1/12.) obnašateljica dužnosti gradonačelnika, zamjenica gradonačelnika Grada Koprivnice 11.09.2012. godine, objavila  je

POZIV
za predlaganje programa javnih potreba u
kulturi Grada Koprivnice za 2013. godinu

Programi javnih potreba u kulturi koji se sufinanciraju sredstvima Proračuna Grada Koprivnice, obuhvaćaju kulturne djelatnosti, programe i manifestacije od interesa za Grad Koprivnicu.

Sukladno članku 9a. članku 10. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi («Narodne novine» broj 47/90., 27/93. i 38/09.) i Sustavu vrednovanja prijedloga programa javnih potreba u kulturi, Grad Koprivnica će u Program javnih potreba u kulturi za 2013. godinu uvrstiti programe u okviru sljedećih djelatnosti:

a)           likovna djelatnost,
b)           muzejsko-galerijska djelatnost,
c)           glazbena djelatnost,
d)          glazbeno-scenska i plesna djelatnost,
e)           kazališna djelatnost,
f)            filmska i video djelatnost,
g)           knjižna i nakladnička djelatnost,
h)           knjižnična djelatnost,
i)             nova medijska kultura,
j)             znanstveno-istraživačka djelatnost,
k)           ostalo.

Programe iz djelatnosti kulture mogu predlagati: ustanove kulture i druge institucije registrirane za realizaciju pojedinih programa iz djelatnosti kulture, udruge u kulturi, slobodni umjetnici i ostali.

Na ovaj poziv ne mogu se  prijaviti prijedlozi programa koji je već prijavljen na natječaj u drugom području financiranja iz Proračuna Grada Koprivnice

Svi zainteresirani moraju svoje programe prijaviti na posebnim prijavnicama koje se zajedno sa sustavom vrednovanja prijedloga programa javnih potreba u kulturi Grada Koprivnice mogu dobiti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Koprivnice i na web stranici Grada Koprivnice.

Uz prijavnicu je moguće priložiti dodatno obrazloženje programa.

Nepotpune i nepravovremene prijavnice, prijavnice bez popratnih dokumenata, odnosno one koje ne udovolje navedenim uvjetima neće se razmatrati niti uvrstiti u Program javnih potreba u kulturi Grada Koprivnice za 2013.godinu.

Rok za podnošenje prijedloga programa javnih potreba u kulturi Grada Koprivnice za

2013. godinu traje od  14. rujna 2012. godine do zaključno  01. listopada 2012. godine.

Sve pristigle prijave ocijeniti će Kulturno vijeće Grada Koprivnice u skladu sa Sustavom vrednovanja prijedloga programa javnih potreba u kulturi.

Odluku o prihvaćanju prijedloga programa javnih potreba u kulturi za 2013. godinu donijet će obnašateljica dužnosti gradonačelnika zamjenica gradonačelnika Grada Koprivnice.

Prihvaćeni programi sufinancirati će se prema mogućnostima Proračuna Grada Koprivnice za 2013. godinu.

Prijedloge programa, pripremljene u skladu sa sadržajem ovog Poziva, treba dostaviti na slijedeću adresu:

Grad Koprivnica
Upravni odjel za društvene djelatnosti
Koprivnica, Zrinski trg 1
Telefon: 048 / 279 – 537
ili u elektroničkom obliku na e-mail: drustvene.djelatnosti@koprivnica.hr.

Obnašateljica dužnosti gradonačelnika

Zamjenica gradonačelnika:
Vesna Želježnjak, dipl. oec.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice