HR EN

Grad Koprivnica

Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Koprivnice za 2019. godinu

Na temelju članka 33., stavka 1. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17) i točke I. Zaključka o utvrđivanju teksta Javnog poziva za sufinanciranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Koprivnice za 2019. godinu, od 21.01.2019. godine pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti,  raspisuje

Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Koprivnice za 2019. godinu

 (1)Grad Koprivnica poziva udruge građana koje djeluju na području Grada Koprivnice da se prijave na Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Koprivnice za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: „Javni poziv“), sukladno Programu javnih potreba u području djelovanja udruga građana Grada Koprivnice za 2019. godinu („Glasnik Grada Koprivnice“ 10/18).

(2) Udruge građana sukladno ovom Javnom pozivu mogu podnijeti prijave za sljedeća prioritetna područja:

 • Prioritetno područje 1 – rad s djecom i mladima,
 • Prioritetno područje 2 – rad s hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji,
 • Prioritetno područje 3 – unaprjeđenje kvalitete života osoba s invaliditetom,
 • Prioritetno područje 4 – skrb o starijim osobama,
 • Prioritetno područje 5 – promicanje zdravog načina života i zaštita zdravlja,
 • Prioritetno područje 6 – socijalna skrb,
 • Prioritetno područje 7 – promicanje i zaštita ljudskih prava i sloboda,
 • Prioritetno područje 8 – zaštita okoliša i prirode,
 • Prioritetno područje 9 – zaštita potrošača,
 • Prioritetno područje 10 – zaštita i uzgoj životinja,
 • Prioritetno područje 11 – afirmacija i unaprjeđenje volonterizma,
 • Prioritetno područje 12 – rad sa sudionicima Drugog svjetskog rata i civilnim invalidima rata
 • Prioritetno područje 13 – nacionalne manjine.

(3) Ukupno planirana vrijednost ovog Javnog poziva je 395.000,00 kn.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 1.000,00 kn, a najveći iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 15.000,00 kn.

Prijave se mogu sufinancirati u postotku od 10% do 90% iznosa ukupnih prihvatljivih troškova programa/projekta.

(4) Broj projekata koji je moguće prijaviti – 3 projekta.

(5) Rok za podnošenje prijava je 15.03.2019. godine.

(6) Prijavu na Javni poziv može podnijeti udruga građana koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i Registar udruga zaključno s danom objave ovog Javnog poziva, vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija, koja je ispunila ugovorne obveze prema Gradu Koprivnici, te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora zaključno s 2018. godinom, te ispunjava uvjete iz Točke 2., podtočke 2.1. Uputa za prijavitelje ovog Javnog poziva.

Prije potpisivanja ugovora, Grad Koprivnica će od potencijalnih korisnika financijskih sredstava dodijeljenih temeljem ovog Javnog poziva zatražiti:

 1. Bjanko zadužnicu za odobrena sredstva veća od 5.000,00 kn (prijavitelji koji do dana raspisivanja ovog Javnog poziva nisu dostavljali),
 2. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja.

(7) Kako se može ostvariti prednost u financiranju prijave i tko nema pravo prijave na Javni poziv detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje koje su sastavni dio ovog Javnog poziva.

(8) Prijave na Javni poziv dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Koprivnice.

Dokumentacija koja se prilaže na Javni poziv:

 1. Obrazac opisa prijave,
 2. Obrazac proračuna,
 3. Uvjerenje o nekažnjavanju,
 4. Potvrda porezne uprave o nepostojanju duga,
 5. Popis priloga.

a dostavlja se poštom ili osobno na sljedeću adresu:

Grad Koprivnica
Upravni odjel za društvene djelatnosti
Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica
s naznakom: „Za Javni poziv – udruge građana“

Prijedlozi se mogu slati zaključno do 15.03.2019. godine.

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, pregovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, ugovaranje, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Javnog poziva detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

Razmatrat će se samo prijave koje su pravodobno dostavljene, te koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

(9) Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: maja.ferlindes@koprivnica.hr ili osobno uz prethodni dogovor na broj telefona: 048/279-548 do 10.03.2019. godine.

Pročelnica:
Ana Mlinarić, dipl. soc. radnica

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice