HR EN

Grad Koprivnica

Javni poziv za razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva u 2018. godini – najam prostora, tehnička oprema

Na temelju točke I. Zaključka o raspisivanju Javnog poziva za razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva u 2018. godini – tehnička oprema, najam prostora, od 16.01.2018. godine, privremeni pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Koprivnice, dana 16.01.2018. godine, raspisuje

Javni poziv za razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva u 2018. godini
– tehnička oprema, najam prostora

(1) Grad Koprivnica poziva organizacije civilnog društva koje djeluju na području Grada Koprivnice da se prijave na Javni poziv za razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva u 2018. godini – tehnička oprema, najam prostora (u daljnjem tekstu: „Javni poziv“), sukladno Programu javnih potreba u području djelovanja udruga građana Grada Koprivnice za 2018. godinu („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/17).

(2)Organizacija civilnog društva sukladno ovom Javnom pozivu mogu podnijeti prijavu za sljedeća prioritetna područja:

  • Prioritetno područje 1 – najam prostora u kojem organizacija civilnog društva djeluje stalno ili povremeno,
  • Prioritetno područje 2 – najam tehničke opreme.

(3) Ukupno planirana vrijednost ovog Javnog poziva za Prioritetno područje 1 – Najam prostora u kojem organizacija civilnog društva djeluje stalno ili povremeno je 32.000,00 kn:

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 1.000,00 kn, a najveći iznos po pojedinoj prijavi je 5.000,00 kn.

Prijave se mogu sufinancirati u postotku od 10% do 90% iznosa ukupnih prihvatljivih troškova programa/projekata.

Ukupna planirana vrijednost ovog Javnog poziva za Prioritetno područje 2 – Najam tehničke opreme je 30.000,00 kn – u naravi, tehnička oprema u vlasništvu Grada Koprivnice.

(4) Rok za podnošenje prijava je 15.12.2018. godine, odnosno do iskorištenja sredstava za Prioritetno područje 1.

(5) Svaka organizacija civilnog društva može prijaviti programe/projekte u okviru ovog Javnog poziva, za razdoblje provedbe od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2018. godine.

Prijavu na Javni poziv može podnijeti organizacija civilnog društva koja je upisana u odgovarajući Registar, Registar neprofitnih organizacija zaključno s danom objave ovog Javnog poziva, vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija, koja je ispunila ugovorne obveze prema Gradu Koprivnici, te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora zaključno s 2017. godinom, te ispunjava uvjete u točki 2., podtočki 2.1. u Uputama za prijavitelje ovog Javnog poziva.

(6) Kako se može ostvariti prednost u financiranju prijave i tko nema pravo prijave na Javni poziv detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje koje su sastavni dio ovog Javnog poziva.

(7) Prijave na Javni poziv dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Koprivnice.

Dokumentacija na Javni poziv dostavlja se poštom ili osobno na sljedeću adresu:

Grad Koprivnica
Upravni odjel za društvene djelatnosti
Zrinski trg 1, 48 000 Koprivnica
s naznakom: „Za natječaj – razvoj kapaciteta“

Prijedlozi se mogu slati do zaključno 15.12.2018. g., odnosno do iskorištenja sredstava, ovisno o tome što nastupi ranije.

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenja prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Javnog poziva detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

Razmatrat će se samo prijave koje su pravodobno dostavljene, te koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

Organizacija civilnog društva može podnijeti prigovor na postupak Javnog poziva, na odluku neispunjavanja propisanih uvjeta natječaja, na ocjenjivanje nekog kriterija s ocjenom 0, na odluku o dodjeli financijskih sredstava ili visini dodijeljenih sredstava.

Prigovori se podnose Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, a odgovor na prigovor, uzimajući sve činjenice donosi isti.

(8) Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: maja.ferlindes@koprivnica.hr ili osobno uz prethodni dogovor na broj telefona: 048/279-548 do 1.12.2018. godine.

Privremeni pročelnik:
Darko Ledinski, prof.

Prijam građana

Kod gradonačelnika i pročelnika,
utorkom

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice