HR EN

Grad Koprivnica

Javni poziv za razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva – prijevoz

(1) Grad Koprivnica poziva organizacije civilnog društva sa sjedištem na području Grada Koprivnice da se prijave na Javni poziv za razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva – prijevoz (u daljnjem tekstu: „Javni poziv“).

(2) Organizacije civilnog društva sukladno ovom Javnom pozivu mogu podnijeti zahtjev za sljedeće prioritetno područje:

 • Prioritetno područje – prijevoz

(3) Ukupno planirana vrijednost ovog Javnog poziva iznosi 150.000,00 kn.

Najmanji iznos koji se može zatražiti je 300,00 kn, a najveći iznos koji se može zatražiti je 10.000,00 kn.

(4) Zahtjev na Javni poziv može podnijeti organizacija civilnog društva koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i drugi propisani registar zaključno s danom objave ovog Javnog poziva, vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija, koja je ispunila ugovorene obveze prema Gradu Koprivnici, te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora zaključno s 2018. godinom.

(5) Neprihvatljivi prijavitelji su:

 1. ogranci organizacija civilnog društva koji nemaju pravnu osobnost,
 2. političke stranke,
 3. vjerske zajednice,
 4. ustanove,
 5. članice Zajednice športskih udruga grada Koprivnice, Zajednice tehničke kulture grada Koprivnice i Vatrogasne zajednice grada Koprivnice.

(6) Jedna organizacija civilnog društva može dostaviti najviše 2 Zahtjeva, i to najkasnije 20 (dvadeset) dana prije putovanja.

(7) Prihvatljivi Zahtjev je onaj koji se odnosi na putovanja na teritoriju Republike Hrvatske, sadrži popis putnika, ponudu usluge prijevoza, uvjerenje o nekažnjavanju odgovorne osobe organizacije civilnog društva, potvrdu porezne uprave o nepostojanju duga, ostvario je minimalno 50% bodova i zadovoljava ostale uvjete ovog Javnog poziva.

Administrativnu provjeru prolaze zahtjevi čiji popis putnika ima minimalno 80% putnika s prebivalištem na području grada Koprivnice, sadrži ostalu propisanu dokumentaciju, te zadovoljavaju ostale uvjete ovog Javnog poziva. Iznimno, se može odobriti zahtjev s dostavljenim popisom putnika koji ima i manje od 80% putnika s prebivalištem na području grada Koprivnice ako je u pitanju značajan program/projekt za lokalnu zajednicu.

(8) Prihvatljivi trošak je trošak prijevoza od ovlaštenog prijevoznika (kombi i autobus) nastao u 2019. godini.

(9) Zahtjevi se mogu sufinancirati u postotku od 10% do 100% iznosa.

Obavezna dokumentacija koja se dostavlja na Javni poziv:

 1. Zahtjev za prijevoz,
 2. Popis putnika,
 3. Uvjerenje o nekažnjavanju odgovorne osobe,
 4. Potvrda porezne uprave o nepostojanju duga,
 5. Ponuda usluge prijevoza.

Dokumentacija na Javni poziv dostavlja se poštom ili osobno na sljedeću adresu:

Grad Koprivnica
Upravni odjel za društvene djelatnosti
Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica
s naznakom: „Zahtjev za razvoj kapaciteta – prijevoz“

ili putem e-maila: maja.ferlindes@koprivnica.hr

Zahtjevi se mogu slati zaključno do 15. prosinca 2019. godine, najkasnije 20 (dvadeset) dana prije putovanja, odnosno do iskorištenja sredstava.

Razmatrat će se samo zahtjevi koje su pravodobno dostavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

(10) Zaprimanje, otvaranje, pregled, procjena zahtjeva, ugovaranje i donošenje odluke o odobrenju sredstava za prijevoz vršit će se pojedinačno i/ili u skladu s terminom kada je prijevoz potreban. Ocjenjivači Povjerenstva za ocjenjivanje prije provedbe ocjenjivanja potpisati će izjavu o nepristranosti i povjerljivosti čime se sprječava sukob interesa.

(11) Organizacija civilnog društva može podnijeti prigovor na postupak Javnog poziva, na odluku neispunjavanja propisanih uvjeta Javnog poziva, na ocjenjivanje i na odluku o odobrenju.

Prigovori se podnose Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, a odluku po prigovoru, uzimajući sve činjenice donosi isti.

(12) Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: maja.ferlindes@koprivnica.hr do 1. prosinca 2019. godine.

Pročelnica:
Ana Mlinarić, dipl. soc. radnica

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice