HR EN

Grad Koprivnica

Javni poziv za razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva – prijevoz

(1) Grad Koprivnica poziva organizacije civilnog društva sa sjedištem na području Grada Koprivnice da se prijave na Javni poziv za razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva – prijevoz (u daljnjem tekstu: „Javni poziv“).

(2) Organizacije civilnog društva sukladno ovom Javnom pozivu mogu podnijeti prijavu za sljedeće prioritetno područje:

  • Prioritetno područje – Usluga jednodnevnog prijevoza

(3) Ukupno planirana vrijednost ovog Javnog poziva za Prioritetno područje – Usluga jednodnevnog prijevoza iznosi 55.625,00 kn, a dodjeljuje se u naravi odnosno u kilometrima.

Najmanji broj kilometara koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 20 km, a maksimalan broj po pojedinoj prijavi je 1.000 km.

NAPOMENA: Usluga prijevoza odnosi se na jednodnevna putovanja na teritoriju Republike Hrvatske. Organizacija civilnog društva kojoj se odobri usluga prijevoza, odnosno broj kilometara, sama snosi troškove cestarine, parkiranja i ostalih troškova koji nastanu tijekom putovanja u dogovoru s prijevoznikom.

(4) Rok za podnošenje prijava je 15.12.2018. godine, odnosno do iskorištenja ugovorene usluge prijevoza između Grada Koprivnice i prijevoznika.

(5) Svaka organizacija civilnog društva može podnijeti zahtjev za uslugu prijevoza u okviru Javnog poziva do 15.12.2018. godine, ali najkasnije 15 (petnaest) dana prije potrebe za uslugom prijevoza.

Prijavu na Javni poziv može podnijeti organizacija civilnog društva koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i Registar udruga zaključno s danom objave ovog Javnog poziva, vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija, koja je ispunila ugovorene obveze prema Gradu Koprivnici, te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora zaključno s 2017. godinom.

(6) Prijave na Javni poziv dostavljaju se isključivo na propisanom obrascu (Zahtjev za uslugu prijevoza) s listom popisa putnika. Administrativnu provjeru prolaze prijave čiji popis putnika ima minimalno 80% putnika s prebivalištem na području grada Koprivnice. Iznimno, se može odobriti i manje od 80% putnika s prebivalištem na području grada Koprivnice ako je u pitanju značajan program/projekt za lokalnu zajednicu.

Dokumentacija na Javni poziv dostavlja se poštom ili osobno na sljedeću adresu:
Grad Koprivnica
Upravni odjel za društvene djelatnosti
Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica
s naznakom: „Zahtjev za uslugu prijevoza“

Prijedlozi se mogu slati do zaključno 15. prosinca 2018. godine, najkasnije 15 (petnaest) dana prije potrebe za uslugom prijevoza, odnosno do iskorištenja ugovorene usluge prijevoza.

Razmatrat će se samo prijave koje su pravodobno dostavljene, te koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

(7) Zaprimanje, otvaranje, pregled, procjena prijava, ugovaranje i donošenje odluke o odobrenju usluge prijevoza vršit će se pojedinačno u skladu s terminom kada je usluga prijevoza potrebna.

(8) Organizacija civilnog društva može podnijeti prigovor na postupak Javnog poziva, na odluku neispunjavanja propisanih uvjeta Javnog poziva, na ocjenjivanje i na odluku o odobrenju.

Prigovori se podnose Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, a odluku po prigovoru, uzimajući sve činjenice donosi isto.

(9) Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: maja.ferlindes@koprivnica.hr do 1. prosinca 2018. godine.

OBAVIJEST: PRIJEVOZ KOMBI VOZILOM (8+1) NIJE RASPOLOŽIVO

Pročelnica:
Ana Mlinarić, dipl.soc.radnica

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice