HR EN

Grad Koprivnica

JAVNI POZIV za dopunu Baze ocjenjivača

JAVNI POZIV

za dopunu Baze ocjenjivača (nezavisnih stručnjaka) prijava u sklopu Javnih poziva za sufinanciranje programa/projekata sredstvima iz Proračuna Grada Koprivnice

 

Javni poziv za ocjenjivače prijava u sklopu Javnih poziva za sufinanciranje programa/projekata sredstvima iz Proračuna Grada Koprivnice raspisuje se u cilju dopune Baze ocjenjivača (nezavisnih stručnjaka), a koja će biti osnova za formiranje stručnog i nepristranog povjerenstva u skladu s pozitivnim zakonskim propisima.

 (1) Zadaća ocjenjivača

Potencijalni ocjenjivači ocjenjivati će programe/projekte prema kriterijima propisanim Javnim pozivima za sufinanciranje programa/projekata organizacija civilnog društva i ostalih, odnosno prema Obrascu ocjene kvalitete. Ocjenjivanje programa/projekata može se provesti putem elektroničke pošte.

Odabrani ocjenjivači ocjenjivati će programe/projekte prema sljedećim područjima:

 1. Zdravstvo i zdrav način života,
 2. Socijalna skrb,
 3. Obitelj, djeca i mladi,
 4. Kultura,
 5. Hrvatski branitelji i sudionici Drugog svjetskog rata,
 6. Zaštita potrošača, ljudskih prava i sloboda, ravnopravnost spolova,
 7. Ekologija,
 8. Volonterizam.

Područja su indikativna, što ne isključuje dodatna programska/projektna područja.

Potencijalni ocjenjivači prema svojim kvalifikacijama mogu se opredijeliti za više područja koja navode u Životopisu.

Namjera Grada Koprivnice je nadopuna trajne Baze nezavisnih stručnjaka/ocjenjivača koji bi vršili ocjenu programskih/projektnih prijedloga i u okviru budućih Javnih poziva za sufinanciranje programa/projekata organizacija civilnog društva i ostalih.

(2) Uvjeti za odabir potencijalnih ocjenjivača

Sukladno programskom području za Javne pozive od ocjenjivača se traži da udovoljavaju sljedećim općim uvjetima, a prednost kod odabira će imati potencijalni ocjenjivači prema listi prednosti:

Opći uvjeti:

 • minimalno srednja stručna sprema (4 godine),
 • minimalno 3 godine profesionalnog ili volonterskog iskustva vezanog uz specifično područje ekspertize za koje se prijavljuje,
 • poznavanje engleskog i hrvatskog jezika u govoru i pismu.

Prednosti:

 • radno ili volontersko iskustvo u organizacijama civilnog društva,
 • poznavanje Zakona o udrugama,
 • poznavanje Projektnog ciklusa i izrade projektnog prijedloga.

Uz prijavu na Javni poziv potrebno je priložiti:

 • životopis,
 • obrazac izjave o istinitosti podataka,
 • dokaz o stručnoj spremi (fotokopija),
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje 3 godine (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda poslodavca ili drugog odgovarajućeg dokaza (ugovor o radu, ugovor o djelu, rješenje i sl.) o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima područja prijave ovog Javnog poziva,
 • dokaz o poznavanju engleskog i hrvatskog jezika u govoru i pismu (potvrda ili izjava),
 • dokaz o poznavanju Zakona o udrugama, projektnog ciklusa i izrada projektnog prijedloga (potvrda ili izjava).

 

(3) Način odabira i angažman ocjenjivača

Ocjenjivanje

Sve pristigle prijave ocjenjivat će Povjerenstvo za odabir ocjenjivača prema uvjetima navedenim u ovom Javnom pozivu. Povjerenstvo za odabir ocjenjivača na temelju prijava dopunit će Bazu ocjenjivača. Grad Koprivnica može zatražiti dodatna objašnjenja ili pozvati kandidate na razgovor.

Prednost će imati oni kandidati koji imaju više profesionalnog iskustva u području relevantnom za ovaj Javni poziv.

Svaki kandidat dužan je dostaviti sve obrasce, dokaze i izjave kojima dokazuje opće uvjete i prednosti ovog Javnog poziva.

Prije početka postupka odabira programa/projekata sa stručnjacima koji ispunjavaju navedene kriterije i koji su odgovarajućeg profila bit će uspostavljen kontakt radi provjere njihove dostupnosti u razdoblju predviđenom za postupak odabira. Ako neki od pozvanih kandidata neće moći biti na raspolaganju tijekom cijelog postupka odabira pristiglih prijava i/ili će biti u sukobu interesa, poziv će biti dostavljen sljedećem kandidatu na listi Baze ocjenjivača.

Rad ocjenjivača

Ocjenjivač imenovan u Povjerenstvo za ocjenjivanje prije postupka ocjenjivanja dužan je potpisati izjavu o povjerljivosti, nepristranosti i izbjegavanju sukoba interesa, kojom potvrđuje da će ocijeniti sve prijave koje mu se dodijele u zadanom roku, a ocjenjivati će objektivno i nepristrano.

Postupak prijave

Molimo sve zainteresirane da svoje prijave u jednom pdf. dokumentu na hrvatskom jeziku dostave do 7. veljače 2022. godine do 12,00 sati, na adresu elektronske pošte:

maja.ferlindes@koprivnica.hr

s naznakom: „Prijava za ocjenjivače programa/projekata“

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom Javnom pozivu. Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog Javnog poziva, ne smatra se kandidatom prijavljenim na ovaj Javni poziv.

GRADONAČELNIK

Mišel Jakšić, dipl. oec.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice