HR EN

Grad Koprivnica

JAVNI POZIV za dodjelu na korištenje drvenih kućica za vrijeme održavanja manifestacije “Koprivnička bajka”

Temeljem Zaključka, KLASA: 610-02/21-01/0005, URBROJ: 2137/01-03/1-21-6, od dana 26. studenoga 2021. godine, Grad Koprivnica dana 26. studenoga 2021. godine objavljuje 

JAVNI POZIV
za dodjelu na korištenje drvenih kućica za pružanje ugostiteljskih i trgovačkih usluga te promociju vlastitih proizvoda za vrijeme održavanja manifestacije
„KOPRIVNIČKA BAJKA“

 1. Pozivaju se pravne i fizičke osobe registrirane za prodaju robe koje u ponudi imaju: božićne ukrase i aranžmane, suvenire, nakit, slastičarske proizvode, tradicionalne proizvode (med, vino, rakija, likeri sl.), odnosno osobe registrirane za ugostiteljstvo, i osobe bez registrirane trgovačke i ugostiteljske djelatnosti za promociju vlastitih proizvoda da iskažu interes za sudjelovanjem u manifestaciji „KOPRIVNIČKA BAJKA“.
 2. Manifestacija „KOPRIVNIČKA BAJKA“ će se održavati u Gradskom parku u Koprivnici, u razdoblju od 17. prosinca 2021. do 31. prosinca 2021. godine, radnim danom i blagdanom u vremenu od 16.00 do 20.00 sati. Prijavljeni mogu nuditi svoje proizvode i izvan navedenog vremena ovisno o vlastitim preferencijama.
 3. U svrhu provođenja manifestacije „KOPRIVNIČKA BAJKA 2021.“ Grad Koprivnica daje na korištenje 12 drvenih kućica u suradnji s Turističkom zajednicom Grada Koprivnice s osiguranim strujnim priključkom prema raspodjeli po kategorijama:
  – 7 drvene kućice za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.
  – 5  drvena kućica za prodaju ostalih prigodnih proizvoda.
 1. Korištenje drvenih kućica za vrijeme trajanja manifestacije „KOPRIVNIČKA BAJKA“ je besplatno.
 2. Pravo prijave imaju pravne i fizičke osobe koje ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje trgovačke ili ugostiteljske djelatnosti, obrtnici, udruge, obiteljska-poljoprivredna gospodarstva te domaća radinost, i osobe bez registrirane trgovačke i ugostiteljske djelatnosti za promociju vlastitih proizvoda.
 3. Obrazac prijave za sudjelovanje u manifestaciji „KOPRIVNIČKA BAJKA“ nalazi se u prilogu Javnog poziva. Prijavi je potrebno priložiti dokaz o registraciji: pravna osoba – izvadak iz sudskog registra, obrtnici – izvadak iz obrtnog registra ili rješenje o upisu u obrtni registar, udruge: rješenje tijela državne uprave, obiteljska – poljoprivredna gospodarstva: rješenje o upisu u upisnik obiteljskih gospodarstava, domaća radinost – rješenje o upisu domaće radinosti.
 4. Obrazac Prijave za sudjelovanje u manifestaciji „KOPRIVNIČKA BAJKA“ je potrebno podnijeti putem maila koprivnica@koprivnica.hr najkasnije do 07. prosinca 2021. godine do 15.00 sati.
 5. Kriterij za dodjelu drvene kućice na korištenje je redoslijed zaprimanja prijave za sudjelovanje u manifestaciji „KOPRIVNIČKA BAJKA“ sukladno utvrđenoj raspodjeli drvenih kućica prema kategorijama iz točke 3.
 6. Za utvrđivanje valjanosti prijava za korištenje drvenih kućica i utvrđivanje prijedloga dodjele drvenih kućica za sudjelovanje u manifestaciji „KOPRIVNIČKA BAJKA“ nadležno je Povjerenstvo za dodjelu na korištenje drvenih kućica za pružanje ugostiteljskih i trgovačkih usluga za vrijeme održavanja manifestacije „KOPRIVNIČKA BAJKA“.
 7. Odluka o dodjeli drvenih kućica sukladno utvrđenim kategorijama će biti objavljena dana 13. prosinca 2021. godine do 15.00 h na web-stranici Grada Koprivnice. Ukoliko neki od prijavitelja nakon objave odluke o dodjeli drvenih kućica odustane od sudjelovanja u manifestaciji „KOPRIVNIČKA BAJKA“, drvena kućica će se dodijeliti na korištenje drugom prijavitelju prema odgovarajućoj kategoriji.
 8. Osobe kojima će biti dodijeljene drvene kućice na korištenje dužni su prije početka manifestacije „KOPRIVNIČKA BAJKA“ obavljanje djelatnosti uskladiti sa svim relevantnim propisima Republike Hrvatske koji se odnose na istu te u tu svrhu o svom trošku ishoditi sve eventualne dozvole i odobrenja nadležnih tijela.

Više informacija o ovom javnom pozivu možete dobiti upitom na e-mail adresu: ivana.ledinski.cvetkovic@koprivnica.hr.    

KLASA: 610-02/21-01/0005
URBROJ: 2137/01-03-01/2-21-8
Koprivnica, 26.11.2021.

GRAD KOPRIVNICA

OBRAZAC

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice