HR EN

Grad Koprivnica

Javni natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Koprivnice u akademskoj godini 2015./2016.

Na temelju članka 3. Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/15) i članka 1. Odluke o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Koprivnice u akademskoj godini 2015./2016., od 14. rujna 2015. godine,  Povjerenstvo za stipendiranje studenata s područja Grada Koprivnice,  dana 14. rujna 2015. godine, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu  stipendija studentima s područja Grada Koprivnice u akademskoj godini 2015./2016.

I.

Stipendije studentima s područja Grada Koprivnice u akademskoj godini 2015./2016. odobravat će se iz sredstava Proračuna Grada Koprivnice.

II.

Ugovor o stipendiranju zaključit će se sa redovnim studentima preddiplomskog i diplomskog studija svih godina s područja Grada Koprivnice.

III.

Na temelju provedenog natječaja Povjerenstvo za stipendiranje studenata s područja Grada Koprivnice, utvrđuje Listu reda prvenstva za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Koprivnice, na temelju koje gradonačelnica donosi zaključak o dodjeli studentskih stipendija.

Broj korisnika stipendija Grada Koprivnice u akademskoj godini 2015./2016. utvrdit će gradonačelnica Grada Koprivnice sukladno Proračunu Grada Koprivnice, a prema utvrđenoj Listi reda prvenstva.

IV.

Lista reda prvenstva utvrđuje se temeljem slijedećih kriterija:

 • vrsta studija,
 • godina obrazovanja,
 • uspjeh u prethodnom obrazovanju,
 • prihod po članu domaćinstva,
 • nadareni studenti odnosno nadareni učenici (za prvu godinu studija)

V.

Za sudjelovanje na natječaju, potrebno je priložiti dokumentaciju, i to kako slijedi:

 1. Ispunjen i potpisan obrazac prijave na natječaj (obrazac se može podići u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Koprivnice, Koprivnica, Zrinski trg 1/I, soba broj 19 ili na web stranici Grada Koprivnice),
 2. Potvrdu o upisu na redovni preddiplomski ili diplomski studij u akademskoj godini 2015./2016. (s naznakom smjera i studijske grupe),
 3. a) studenti koji upisuju prvu godinu studija:
  – svjedodžbu završnog razreda srednje škole (preslika),
  – svjedodžbu o završnome radu (preslika),
  – svjedodžbu o državnoj maturi – obvezni dio (preslika),
  – potvrdu o položenim ispitima državne mature – obvezni dio (preslika),
  b) ostali studenti:
  – prijepis ocjena položenih ispita u prethodnoj akademskoj godini ili presliku indeksa uz predočenje istog,
 4. Presliku obje strane osobne iskaznice studenta,
 5. Uvjerenje o prebivalištu PU Koprivničko-križevačke ukoliko podaci o trajanju prebivališta nisu vidljivi iz osobne iskaznice,
 6. Potvrdu o prosječnim mjesečnim primanjima članova domačinstva za prethodnih 12 mjeseci odnosno izjavu o prosječnim mjesečnim primanjima za prethodnih 12 mjeseci ovjerenu kod javnog bilježnika (za poljoprivrednike), studenti koji se javljaju u rujnu moraju dostaviti potvrdu o prihodima od 1.09.2014.-31.08.2015. godine, a studenti koji se javljaju u listopadu od 1.10.2014.-30.09.2015. godine
 7. Potvrdu kojom se dokazuje postignut uspjeh na natjecanjima (Državna natjecanja)
 8. Izjavu o broju članova domaćinstva i izjave članova domaćinstva o korištenju osobnih podataka ( u sklopu molbe),
 9. Potvrdu Upravnog odjela za financije i poticanje poduzetništva Grada Koprivnice o plaćenim svim dospjelim potraživanjima od strane Grada Koprivnice za podnositelja molbe i sve članove njegovog domaćinstva,
 10. Dokaze o statusu iz članka 15. Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/15)
  a) Rješenje nadležnog tijela o utvrđenoj invalidnosti tražitelja stipendije,
  b) Rješenje nadležnog tijela da je tražitelj stipendije korisnik osobne invalidnine,
  c) Rješenje nadležnog tijela da je tražitelj stipendije korisnik doplatka za pomoć i njegu u punom iznosu,
  d) Rješenje nadležnog tijela da je tražitelj stipendije dijete poginulog ili nestalog branitelja iz Domovinskog rata,
  e) Rješenje nadležnog tijela da je tražitelj stipendije dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata (sadrži postotak invaliditeta),
  f) Rješenje nadležnog tijela da je tražitelj stipendije dijete civilne osobe s invaliditetom utvrđenom u visini 80% i više,
  g) Rješenje nadležnog tijela da je tražitelj stipendije dijete korisnika doplatka za pomoć i njegu u punom iznosu,
  h) Rješenje nadležnog tijela da je tražitelj stipendije dijete korisnika osobne invalidnine,
  i) Dokaz nadležnog tijela da je tražitelj stipendije dijete samohranog roditelja (Izvod iz matice umrlih za umrlog roditelja ili Izvod iz matice rođenih (ime jednog roditelja),
  j) Potvrdu nadležnog tijela da u obitelji ima članova koji su redovni studenti,
  k) Potvrdu nadležnog tijela da se netko od roditelja prijavljuje na Zavod za zapošljavanje, Područni ured Koprivnica ili Potvrdu o radnom stažu HZMO-a ukoliko se osoba ne prijavljuje na Zavod za zapošljavanje,
  l)Potvrdu da je tražitelj stipendije korisnik zajamčene minimalne naknade,

Potvrdu nadležnog tijela da je tražitelj stipendije volonter  – odredbe članka 14. Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/15).

VI.

Prijave na natječaj primaju se u natječajnom roku – od 18. rujna 2015. godine do zaključno 18. listopada 2015. godine.

Prijave na natječaj dostavljaju se poštom na adresu GRAD KOPRIVNICA, Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica, osobno u Upravni odjel za društvene djelatnosti, Zrinski trg 1/I, soba broj 19 ili u elektroničkom obliku na e-mail adresu: kristina.jakupec@koprivnica.hr.

Za sve dodatne informacije – telefon: 048 / 279 – 519.

Predsjednica:
Helena Hećimović

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice