HR EN

Grad Koprivnica

JAVNI NATJEČAJ za dodjeljivanje stipendija redovnim studentima Sveučilišta Sjever – Sveučilišni centar Koprivnica za akademsku godinu 2023./2024.

Na temelju članka 6. Odluke o dodjeljivanju stipendija redovnim studentima Sveučilišta Sjever – Sveučilišni centar Koprivnica za akademsku godinu 2023./2024. („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/23), gradonačelnik Grada Koprivnice dana 01.09.2023. godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za dodjeljivanje stipendija redovnim studentima Sveučilišta Sjever – Sveučilišni centar Koprivnica za akademsku godinu 2023./2024.

I.

Grad Koprivnica dodjeljuje dvadeset (20) stipendija i to:

  • sedam (7) stipendija za stručni prijediplomski studij „Prehrambena tehnologija“,
  • šest (6) stipendija za stručni prijediplomski studij „Logistika i mobilnost“ i
  • sedam (7) stipendija za sveučilišni prijediplomski studij „Zaštita okoliša, recikliranje i ambalaža“.

Stipendije se dodjeljuju u obliku jednokratne financijske pomoći u visini od 968,00 EUR/7.293,40 kuna[1].

Sredstva za isplatu stipendija osigurana su u Proračunu Grada Koprivnice.

II.

            Pravo na stipendiju, mogu ostvariti studenti:

  • koji su upisali prvu godinu redovnog sveučilišnog i stručnog prijediplomskog studija iz točke I., stavka 1. ovog Javnog natječaja,
  • koji su državljani Republike Hrvatske,
  • koji nemaju dugovanja po osnovi dospjelih novčanih potraživanja od strane Grada Koprivnice (odnosi se na sve članove obitelji).

 III.

Stipendije se  dodjeljuju prema redoslijedu zaprimanja.

Dodjela stipendije temeljem ove Odluke sprječava dodjelu stipendije Grada Koprivnice temeljem Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 8/22).

IV.

Za sudjelovanje na natječaju, potrebno je priložiti dokumentaciju, i to kako slijedi:

  1. Ispunjenu i potpisanu Molbu za dodjeljivanje stipendije (obrazac se nalazi uz tekst Javnog natječaja na web stranici Grada Koprivnice koprivnica.hr.),
  2. Potvrdu o upisu na prvu godinu redovnog sveučilišnog ili stručnog prijediplomskog studija u akademskoj godini 2023./2024.,
  3. Presliku obje strane osobne iskaznice studenta,
  4. Potvrdu Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i europske poslove Grada Koprivnice o plaćenim svim dospjelim potraživanjima od strane Grada Koprivnice za podnositelja molbe i sve članove njegove obitelji (po službenoj dužnosti pribavlja Grad Koprivnica).

V.

            Prijave na natječaj primaju se u natječajnom roku – od 6. rujna 2023. godine do zaključno 18. rujna 2023.  godine.

Prijave na natječaj dostavljaju se preporučenom pošiljkom poštom na adresu GRAD KOPRIVNICA, Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica, pisarnica, soba broj 3, predajom prijave neposredno u pisarnicu Grada Koprivnice ili u elektroničkom obliku na e-mail adresu: pisarnica@koprivnica.hr.

Rezultati natječaja biti će objavljeni na službenoj web stranici Grada Koprivnice (www.koprivnica.hr) u roku od 60 dana od dana završetka javnog natječaja.

Za sve dodatne informacije – telefon: 048 / 279 – 519.

[1] Fiksni tečaj konverzije 7,53450

GRAD KOPRIVNICA

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice