HR EN

Grad Koprivnica

ITU Projekti

Integrirana teritorijalna ulaganja kao poseban place based, odnosno na teritoriju utemeljen modalitet ulaganja vezan je uz projekte koji imaju naglašenu teritorijalnu dimenziju. Provedba integriranih mjera održivog urbanog razvoja usmjerena je prema onim područjima u kojima su utvrđene slabosti, odnosno prema onim intervencijama koje mogu kapitalizirati razvojne potencijale područja.

Implementacijom ITU mehanizma Urbano područje Koprivnica odgovorit će se na razvojne potrebe, odnosno provedbom mjera financiranih kroz ITU mehanizam nastojati anulirati utvrđene slabosti u više ciljanih sektora – u području višenamjenske društveno-gospodarske i poduzetničke infrastrukture, u području prometa, odnosno prometne integracije te u području razvoja kulture i turizma. Na taj način, sektorskom integracijom odgovorit će se na složene izazove Urbanog područja, a teritorijalnom integracijom, odnosno provedbom sličnih ulaganja u više sastavnica Urbanog područja osigurati širi, sinergijski razvojni učinak na cijelom prostoru. Doprinos ITU mehanizma provedbi SRUP-a istaknut je u sljedećim posebnim ciljevima koji se djelomično planiraju provoditi kroz ITU mehanizam: 2.1. Uspostaviti održiv sustav prijevoza i 3.1. Potaknuti nove ideje u razvoju lokalne ekonomije.

Provedba integriranih teritorijalnih ulaganja koja podrazumijevaju teritorijalnu integraciju područja otvorit će potencijal za daljnje stvaranje pozitivnih učinaka umrežavanja kroz jačanje teritorijalne, gospodarske i socijalne kohezije Urbanog područja Koprivnica.

Ukupna alokacija za Manje urbano područje Koprivnica iz ITU mehanizma u iznosu od 18.000.000,00 eura biti će namijenjena trima strateškim projektima:

  1. Građenje i opremanje kompleksa tržnice i polivalentnog centra
  2. Unaprjeđenje sustava javnog prijevoza na urbanom području Koprivnica
  3. Znanstveno-inovacijski park Koprivnica

te otvorenom pozivu za unaprjeđenje prometne sigurnosti, povezanosti i mobilnosti građana i žitelja Manjeg urbanog područja Koprivnica.

Projekt Građenje i opremanje kompleksa tržnice i polivalentnog centra

Cilj projekta Građenje i opremanje kompleksa tržnice i polivalentnog centra je zaustaviti urbano propadanje uže gradske jezgre grada Koprivnice putem revitalizacije nefunkcionalnog i dotrajalog prostora u užem gradskom centru koji se još od šezdesetih godina 20. stoljeća koristi za obavljanje gospodarske djelatnosti i gradske tržnice. Revitalizacijom zapuštenih i nefunkcionalnih nekretnina te postojeće zone tržnice s pripadajućim parkiralištem ostvarit će se niz izravnih i neizravnih učinaka na razvoj i povezivanje malih poljoprivrednih gospodarstava, obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, uslužnih djelatnika i obrtnika s područja cijelog Urbanog područja Koprivnica s potencijalnim kupcima, a koji dolaze iz okolnih općina koje nemaju tržnicu niti mogućnosti za izravan plasman svojih proizvoda kao i njihovi sugrađani koji po proizvode dolaze na tržnicu u grad Koprivnicu. Istovremeno, riješit će se pitanje javnog parkirališnog prostora u užem centru grada Koprivnice kao i stvoriti infrastrukturni preduvjeti za uvođenje ekološki prihvatljivog javnog prijevoza na razini Urbanog područja Koprivnica, izgradnjom intermodalnog čvorišta s početnim stajalištem koprivničkog javnog prijevoza BusKO i središnjom stanicom sustava javnih bicikala BicKO. Stvoren polivalentni prostor organizacijama civilnog društva omogućiti će pružanje usluga i sadržaja za građanstvo cjelokupnog Urbanog područja Koprivnica te će biti namijenjen i za obavljanje knjižničarske djelatnosti.

Projekt Unaprjeđenje sustava javnog prijevoza na Urbanom području Koprivnica

Cilj projekta Unaprjeđenje sustava javnog prijevoza na Urbanom području Koprivnica je uvođenje ekološki prihvatljivog javnog prijevoza te obuhvaća implementaciju nove usluge autobusnog prijevoza BusKO uvođenjem novih autobusnih linija na razini Urbanog područja Koprivnica. Uspostavljen integrirani, ekološki prihvatljiv i funkcionalan javni prijevoz koji u kontekstu javnog autobusnog prijevoza obuhvaća više sastavnica Urbanog područja zadovoljava kriterije strateške relevantnosti u pogledu policentričnog utjecaja na razvoj šireg područja.
Proširenjem mreže javnog gradskog prijevoza na međugradski te nabavom i uvođenjem kvalitetnijih električnih ili hibridnih vozila za javni prijevoz potaknulo bi se građane na smanjenje prometovanja vlastitim osobnim vozilima te se posljedično smanjila razina zagađenja uz istovremeno povećanje kvalitete i dostupnosti prometne infrastrukture građanima. BicKO i BusKO ističu se kao dobri primjeri razvoja održivih i ekoloških prometnih rješenja čija bi se primjena na širem Urbanom području mogla smatrati značajnim razvojnim potencijalom i usmjeriti ravnomjeran razvoj područja.

Projekt Znanstveno-inovacijski park Koprivnica

Projekt uključuje brownfield investiciju, sanaciju i revitalizaciju. Kroz rekonstrukciju dviju starih zgrada u kompleksu bivše vojarne na Trgu dr. Žarka Dolinara u Koprivnici, sadašnjem kampusu Sveučilišta Sjever, ukupne neto površine oko 4300 m2, omogućiti će se novi javni i inkluzivni sadržaji, u potpunosti ukloniti propadanje građevina i gubitak vrijednosti ove lokacije te pozitivno utjecati na okolni gradski prostor. Istovremeno kompleks Kampus planiran je kao kompleks u konceptu nulte emisije ugljičnog dioksida, što između ostalog obuhvaća smanjenje onečišćenja zraka uzrokovanog prometovanjem unutar samog kompleksa. Stoga će za postizanje tog cilja biti poticanje pješačenje i korištenje bicikala, dok će minimalno biti dozvoljeno prometovanje ekološki prihvatljivim električnim vozilima. Projektom je predviđena energetski učinkovita, održiva gradnja, uz korištenje obnovljivih izvora energije, materijala, konstrukcija i sustava koji daju nisku potrošnju energenata.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice