HR EN

Grad Koprivnica

Socijalni program

S ciljem unaprjeđenja kvalitete života i sprječavanja socijalne isključenosti najosjetljivijih skupina građana, Odlukom o socijalnoj zaštiti građana Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 1/22. i 3/22)  objedinjeni su svi oblici kontinuiranih i jednokratnih potpora građanima koji, uslijed osobnih, obiteljskih, gospodarskih i drugih nepovoljnih okolnosti, nisu u mogućnosti podmirivati osnovne životne potrebe.

Utvrđena su prava propisana zakonom kojim se uređuje područje socijalne skrbi, te prava iznad standarda propisanih zakonom koja osigurava Grad Koprivnica, a koja prelaze okvire socijalne skrbi i omogućuju širu društvenu zaštitu pojedinaca i osjetljivih skupina građana.

Prava utvrđena ovom Odlukom osiguravaju se hrvatskim državljanima koji imaju prebivalište na području Grada Koprivnice, strancima i osobama bez državljanstva sa stalnim boravkom na području Grada Koprivnice, te azilantima, strancima pod supsidijarnom zaštitom, strancima s utvrđenim statusom žrtve trgovanja ljudima, azilantima i članovima njihove obitelji koji zakonito borave u Republici Hrvatskoj, a imaju prijavljen boravak na području Grada Koprivnice.

Temeljem ove Odluke građani mogu ostvariti sljedeća prava:

1.Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja

1.1. Pravo na pomoć za podmirenje troškova najamnine

1.2. Pravo na pomoć za podmirenje troškova električne energije

1.3. Pravo na pomoć za podmirenje troškova vodnih usluga

1.4. Pravo na pomoć za podmirenje troškova odvoza komunalnog otpada

1.5. Pravo na pomoć za podmirenje troškova plina

1.6. Pravo na pomoć za podmirenje troškova grijanja stambenog prostora

1.7. Pravo na pomoć za podmirenje troškova komunalne naknade

2.Pravo na podmirenje troškova pomoći u prehrani

3.Pravo na pružanje usluge i podmirenje troškova usluge pomoći u kući

4.Pravo na pomoć za podmirenje troškova predškolskog odgoja i obrazovanja

5.Pravo na pomoć za podmirenje troškova participacije roditelja za korištenje usluge dadilje

6.Pravo na pomoć za podmirenje troškova prehrane učenika osnovnih škola

7.Pravo na novčanu potporu za pohađanje srednje škole

8.Pravo na jednokratnu pomoć

9.Pravo na pomoć za podmirenje troškova liječenja

10.Pravo na pomoć za podmirenje troškova prijevoza osoba narušenog zdravlja

11.Pravo na pomoć za podmirenje troškova rekreativnog korištenja usluge bazena

12.Podmirenje pogrebnih troškova

13.Sufinanciranje troškova prijevoza redovnih studenata

14.Darivanje građana

Za detaljne informacije građani se mogu obratiti Odsjeku za socijalnu zaštitu Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Koprivnice, Zrinski trg 1, radnim danom od 7,00 do 13,30 sati, soba br. 2, osobno, tel. 279-514, 279-518 i 279-561 ili mailom:

jelena.horvat@koprivnica.hr

narcisa.jembrek@koprivnica.hr

snjezana.jovanovic@koprivnica.hr

Program javnih potreba u području kvalitete života građana Grada Koprivnice za 2022. godinu

Odluka o osnivanju Socijalnog vijeća Grada Koprivnice

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Koprivnice

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice