HR EN

Grad Koprivnica

Socijalno vijeće Grada Koprivnice – 27.6.2014.

Dana 27. lipnja 2014.godine održana je sjednica Socijalnog vijeća Grada Koprivnice sa slijedećim dnevnim redom:

  1. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa sjednice Socijalnog vijeća Grada Koprivnice održane 30. travnja 2014. godine;
  2. Informacija o novoj Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Koprivnice
  3. Donošenje Pravilnika o izmjeni Pravilnika o odobrenju jednokratnih pomoći građanima Grada Koprivnice (Klasa:550-01/05-01/04, Urbroj:2137/01-04-05-16, od 19.09.2005.g.)
  4. Razmatranje zahtjeva za odobrenje jednokratnih pomoći i donošenje Prijedloga raspodjele sredstava za socijalno zbrinjavanje građana Grada Koprivnice;
  5. R a z n o.-

  1. Skraćeni zapisnik sa sjednice Socijalnog vijeća Grada Koprivnice održane 30. travnja 2014. godine prihvaćen je jednoglasno, bez primjedbi.
  2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/12. i 3/13.) su donesene radi usklađivanje Odluke s novim Zakonom o socijalnoj skrbi koji je stupio na snagu 1. siječnja 2014.godine („Narodne novine“ broj 157/13.), ali i radi prilagođavanja određenih uvjeta za ostvarivanje prava na pomoći, kao i iznosa pomoći, potrebama građana iskazanim u praksi.
  3. Jednoglasno je donesen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o odobrenju jednokratnih pomoći građanima Grada Koprivnice kojim je povećan cenzus za ostvarivanje jednokratne pomoći, koji je ranije iznosio do 150% osnovnog cenzusa za ostvarivanje prava na podmirenje troškova stanovanja, a izmjenama je određen u visini 300% osnovnog cenzusa za ostvarivanje prava na podmirenje troškova stanovanja.
  4. Razmatran je 41 zahtjev za odobrenje jednokratnih pomoći, a sredstva su predložena za 37 obitelji, u ukupnom iznosu od 35.383,33 kn.
  5. Prisutni informirani o tome da se razmatra mogućnost sufinanciranja nabave udžbenika za učenike osnovnih škola u šk.god. 2014/2015. sredstvima iz Proračuna Grada Koprivnice, kao i da je povodom Uskrsnih blagdana izvršena prva podjela 101 paketa u okviru projekta Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica „socijalna samoposluga“.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice