HR EN

Grad Koprivnica

Sjednice Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša – 23.7.2015.

Dana 23.7.2015. godine održana je sjednica Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša,  sa slijedećim dnevnim redom:

  1. Verifikacija zapisnika sa sjednice Odbora od 6.7.2015.
  2. Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Sporazuma između ugovornih strana: GRAD KOPRIVNICA, KOMUNALAC d.o.o., OPĆINA KOPRIVNIČKI IVANEC, PIŠKORNICA d.o.o. i PIŠKORNICA-sanacijsko odlagalište j.d.o.o.
  3. Razmatranje prijedloga Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja „Lenišće-zona B-5“ u Koprivnici
  4. Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Plana održive urbane mobilnosti Grada Koprivnice – SUMP
  5. Razno.-

Odbor je  jednoglasno podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Sporazuma između ugovornih strana: GRAD KOPRIVNICA, KOMUNALAC d.o.o., OPĆINA KOPRIVNIČKI IVANEC, PIŠKORNICA d.o.o. i PIŠKORNICA-sanacijsko odlagalište j.d.o.o.

Odbor je jednoglasno podržao prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja „Lenišće-zona B-5“ u Koprivnici

Odbor je jednoglasno podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Plana održive urbane mobilnosti Grada Koprivnice – SUMP

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice