HR EN

Grad Koprivnica

Sjednica Socijalnog vijeća Grada Koprivnice, 27.2.2015.

Dana 27. veljače 2015. godine održana je sjednica Socijalnog vijeća Grada Koprivnice, sa slijedećim dnevnim redom:

  1. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa sjednice Socijalnog vijeća Grada Koprivnice održane 23. prosinca 2014. godine
  2. Razmatranje Izvješća o socijalnom zbrinjavanju građana Grada Koprivnice za 2014. godinu;
  3. Analiza rasporeda sredstava za provođenje Socijalnog programa u Proračunu Grada Koprivnice za 2015. godinu;
  4. Razmatranje zahtjeva za odobrenje jednokratnih pomoći i donošenje Prijedloga raspodjele sredstava za socijalno zbrinjavanje građana Grada Koprivnice
  5. R a z n o.-

  1. Skraćeni zapisnik sa sjednice Socijalnog vijeća Grada Koprivnice održane 23. prosinca 2014. godine usvojen je jednoglasno, bez primjedbi.
  2. Predsjednica Socijalnog vijeća prezentirala je Izvješće o socijalnom zbrinjavanju građana Grada Koprivnice za 2014. godinu. Konstatirala je da su sredstva za provođenje Socijalnog programa osigurana na razini da se podmire osnovne potrebe socijalno najugroženijih građana, kao i da se unatoč ukupnom smanjenju proračunskih sredstava, za ovo poglavlje osigurava svake godine sve više sredstava. Gđa. Jovanović – Ćorić osvrnula se na božićna darivanja i božićnice za umirovljenike napomenuvši kako je u izvještajnoj godini bio veći broj umirovljenika koji su primili božićni dar u novcu iz razloga što je podignut cenzus. Također je skrenula pozornost kako je Grad Koprivnica u izvještajnom razdoblju, odnosno od kraja listopada 2014. godine počeo koristiti zakonsku mogućnost rada za opće dobro koji je obavezan za sve radno sposobne ili djelomično radno sposobne korisnike zajamčene minimalne naknade.
  3. Predsjednica Socijalnog vijeća prokomentirala je plan sredstava za provođenje Socijalnog programa Grada Koprivnice za 2015. godinu, te zatražila pojašnjenja pojedinih stavki koje su planirane u manjem ili većem iznosu od realiziranih sredstava u 2014. godini. Gđa. Jovanović – Ćorić pojasnila je sve zatraženo, a članovi Socijalnog vijeća su ista prihvatili i nisu imali dodatnih pitanja ni prijedloga.
  4. Razmatrano je ukupno 88 zahtjeva. Po obradi i procjenjivanju svakog pojedinačnog zahtjeva, predloženo je odobrenje sredstava u ukupnom iznosu od 70.440,10 kn, radi podmirenja različitih potreba 80 kućanstava (troškova stanovanja, odgoja i obrazovanja djece i mladih, prehrane, liječenja i nabave paketa namirnica i higijenskih potrepština).
  5. Djelatnice Upravnog odjela za društvene djelatnosti su predložile nabavu 15 paketa namirnica i higijenskih potrepština u vrijednosti 200,00 kn po paketu radi mogućnosti hitnih intervencija u obiteljima u kriznim situacijama, što su članovi Socijalnog vijeća prihvatili.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice