HR EN

Grad Koprivnica

Sjednica Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga, 8.6.2015.

Dana 08. lipnja 2015. godine, održana je sjednica Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga,
te je po jednoglasnom pozitivnom savjetodavnom mišljenju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga, a temeljem odredbe članka 206. Zakona o vodama („Narodne novine“ broj 153/09., 63/11., 130/11., 56/13. i 14/14.) gradonačelnica Vesna Želježnjak, dana 08. lipnja 2015. godine donijela Zaključak o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o cijeni vodnih usluga.

Primjenom Odluke o cijeni vodnih usluga te Odluke o izmjenama Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj na području Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/15.), a kojom se brišu odredbe o obračunu i naplati naknade za razvoj za kućanstva, smanjuju se cijene vodnih usluga, i to kako slijedi:
a) cijene javne vodoopskrbe za:
– kućanstva Grada Koprivnice – po m3 (stara cijena: 7,46, nova cijena: 6,70),
– kućanstva Grada Koprivnice koja nisu priključena na sustav odvodnje otpadnih voda – po m3 (stara cijena: 8,81, nova cijena: 8,05),
b) cijene javne odvodnje za:
– kućanstva Grada Koprivnice – po m3 (stara cijena: 1,52, nova cijena: 1,31),
– kućanstva Grada Koprivnice koja nisu priključena na sustav javne vodoopskrbe – po članu kućanstva mjesečno (stara cijena: 9,12, nova cijena: 7,86).

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice