HR EN

Grad Koprivnica

Sjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb, 26.11.2019.

Dana 26.11.2019. godine održana je sjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb sa sljedećim dnevnim redom:

  1. Razmatranje prijedloga Proračuna Grada Koprivnice za 2020. godinu i Projekcije za 2021. i 2022. godinu, iz nadležnosti Odbora
  2. Razmatranje prijedloga
    a) Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Koprivnice za 2020.godinu
    b) Programa javnih potreba u području unaprjeđenja kvalitete života  građana Grada Koprivnice za 2020. godinu.

 

Točka 1.
Odbor je većinom glasova (4“za“, 2“suzdržrana“)  podržao prijedlog Proračuna Grada Koprivnice za 2020. godinu i Projekcije za 2021. i 2022. godinu, iz nadležnosti Odbora

Točka 2.a)
Odbor je većinom glasova (4“za“, 2“suzdržrana“)  podržao prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Koprivnice za 2020.godinu

Točka 2.b)
Odbor je većinom glasova (4“za“, 2“suzdržrana“)  podržao prijedlog Programa javnih potreba u području unaprjeđenja kvalitete života građana Grada Koprivnice za 2020. godinu

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice