HR EN

Grad Koprivnica

Sjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb – 19.7.2021.

Dana 19.7.2021. godine Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb održao je sjednicu sa sljedećim dnevnim redom:

  1. Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu GD Crvenog križa Koprivnica za 2020. godinu.
  2. Razmatranje prijedloga:
    a) Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2021. godinu i Projekcije za 2022. i 2023. godinu, iz nadležnosti Odbora.
    b) Programa o I. izmjeni Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Koprivnice za 2021. godinu.
    c) Programa o I. izmjeni Programa javnih potreba u području unaprjeđenja kvalitete života  građana Grada Koprivnice za 2021. godinu.
  3. Razno:

TOČKA 1.

Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2020. godinu Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica.
Odbor je jednoglasno ( 5 glasova „za“)  podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2020. godinu Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica.

TOČKA 2.

a) Razmatranje prijedloga I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2021. godinu i Projekcije za 2022. i 2023. godinu.
Odbor je većinom glasova (3 „za“, 2“suzdržana“ ) podržao prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2021. godinu i Projekcije za 2022. i 2023. godinu, iz nadležnosti Odbora.

b) Razmatranje prijedloga Programa o I. izmjeni Programa javnih potreba  u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Koprivnice za 2021. godinu.
Odbor je većinom glasova (3 „za“, 2“suzdržana“ ) podržao prijedlog Programa o I. izmjeni Programa javnih potreba  u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Koprivnice za 2021. godinu.

c) Razmatranje prijedloga Programa o I. izmjeni Programa javnih potreba  u području unaprjeđenja kvalitete života  građana Grada Koprivnice za 2021. godinu.
Odbor je većinom glasova (3 „za“, 2“suzdržana“ ) podržao prijedlog Programa o I. izmjeni Programa javnih potreba  u području unaprjeđenja kvalitete života  građana Grada Koprivnice za 2021. godinu.

 

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice