HR EN

Grad Koprivnica

Sjednica Odbora za statutarno pravna pitanja – 04.05.2015.

Dana 04.05.2015. godine održana je sjednica Odbora za statutarno pravna pitanja, sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta:
  a) OŠ „A. N. Gostovinski“ Koprivnica
  b) OŠ „Braća Radić“ Koprivnica
  c) OŠ „Đuro Ester“ Koprivnica
  d) COOR „Podravsko sunce“ Koprivnica
  e) Umjetničke škole „Fortunat Pintarić“ Koprivnica
 2. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Odbora za branitelje.
 3. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjenama  i dopunama Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice
 4. Razno.-

1.a) Odbor je većinom glasova ( 4 „za“, 2 „suzdržana“) podržao prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta  OŠ „A. N. Gostovinski“ Koprivnica uz Amandman gradonačelnice da se u Zaključku o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta u točki I. iza stavka 1. doda stavak 2 koji glasi:
„Suglasnost iz stavka 1. ove točke daje se uz uvjet da se u članku 194. prijedloga Statuta Osnovne škole „Antun Nemčić Gostovinski“ Koprivnica članak 194. izmjeni te da glasi:
„Do usklađivanja općih akata koje je Škola dužna donijeti u skladu sa Zakonom i ovim Statutom primjenjuju se odredbe postojećih općih akata koje nisu u suprotnosti s Zakonom i ovim Statutom“.

1.b) Odbor je većinom glasova ( 4 „za“, 2 „suzdržana“) podržao prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta OŠ „Braća Radić“ Koprivnica uz Amandman gradonačelnice da se u Zaključku o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta u točki I. iza stavka 1. doda stavak 2 koji glasi:
„Suglasnost iz stavka 1. ove točke daje se uz uvjet da se u članku 194. prijedloga Statuta Osnovne škole „Braća Radić“ Koprivnica članak 194. izmjeni te da glasi:
„Do usklađivanja općih akata koje je Škola dužna donijeti u skladu sa Zakonom i ovim Statutom primjenjuju se odredbe postojećih općih akata koje nisu u suprotnosti s Zakonom i ovim Statutom“.

1.c) Odbor je većinom glasova ( 4 „za“, 2 „suzdržana“) podržao prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta OŠ „Đuro Ester“ Koprivnica uz Amandman gradonačelnice  da se u Zaključku o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta u točki I. iza stavka 1. doda stavak 2 koji glasi:
„Suglasnost iz stavka 1. ove točke daje se uz uvjet da se u članku 195. prijedloga Statuta Osnovne
škole „Đuro Ester“ Koprivnica članak 195. izmjeni te da glasi:
„Do usklađivanja općih akata koje je Škola dužna donijeti u skladu sa Zakonom i ovim Statutom primjenjuju se odredbe postojećih općih akata koje nisu u suprotnosti s Zakonom i ovim Statutom“.

1.d) Odbor je većinom glasova ( 4 „za“, 2 „suzdržana“) podržao prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta  „COOR Podravsko sunce “ Koprivnica
uz Amandman gradonačelnice da se u Zaključku o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta u točki I. iza stavka 1. doda stavak 2 koji glasi:
„Suglasnost iz stavka 1. ove točke daje se uz uvjet da se u članku 194. prijedloga Statuta COOR Podravsko sunce Koprivnica članak 194. izmjeni te da glasi:
„Do usklađivanja općih akata koje je Škola dužna donijeti u skladu sa Zakonom i ovim Statutom primjenjuju se odredbe postojećih općih akata koje nisu u suprotnosti s Zakonom i ovim Statutom“.

1.e) Odbor je većinom glasova ( 4 „za“, 2 „suzdržana“) podržao prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta  Umjetničke škole Fortunat Pintarić Koprivnica uz Amandman gradonačelnice da se u Zaključku o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta u točki I. iza stavka 1. doda stavak 2 koji glasi:
„Suglasnost iz stavka 1. ove točke daje se uz uvjet da se u članku 194. prijedloga Umjetničke škole Fortunat Pintarić Koprivnica članak 194. izmjeni te da glasi:
„Do usklađivanja općih akata koje je Škola dužna donijeti u skladu sa Zakonom i ovim Statutom primjenjuju se odredbe postojećih općih akata koje nisu u suprotnosti s Zakonom i ovim Statutom“.

2. Odbor je jednoglasno podržao prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Odbora za branitelje

3. Odbor je jednoglasno podržao prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjenama  i dopunama Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice