HR EN

Grad Koprivnica

Sjednica Odbora za prosvjetu, znanost, kulturu u sport – 20.7.2021.

Dana 20.7.2021. Odbor za prosvjetu, znanost, kulturu i sport održao je sjednicu sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2020. godinu:
  a)Zajednice športskih udruga Grada Koprivnice,
  b) Zajednice tehničke kulture Grada Koprivnice
 2. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti Knjižnici i čitaonici „Fran Galović“ Koprivnica na godišnji otpis knjižnične građe svih odjela
 3. Razmatranje prijedloga:
  a) I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2021. godinu i Projekcije za 2022. i 2023. godinu, iz nadležnosti Odbora,
  b) prijedloga Programa o I. izmjeni Programa javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice za 2021.godinu,
  c) prijedloga Programa o I. izmjeni Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice za 2021.godinu,
  d) prijedloga Programa o I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u obrazovanju Grada Koprivnice za 2021. godinu,
  e) prijedloga Programa o I. izmjeni Programa javnih potreba u području unaprjeđenja kvalitete života  građana Grada Koprivnice za 2021. godinu.
 4. Razmatranje prijedloga Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog i srednjeg školstva na području Grada Koprivnice u 2021. godini.
 5. Razmatranje prijedloga Odluke o financiranju nabave radnih bilježnica za obvezne i izborne predmete za učenike osnovnih škola kojima je osnivač Grad Koprivnica u školskoj godini 2021./2022.
 6. Razmatranje prijedloga Odluke o ostvarivanju prava na financiranje troškova nabave osnovnoškolskih radnih bilježnica za obvezne i izborne predmete za učenike s prebivalištem na području Grada Koprivnice u školskoj godini 2021./2022.
 7. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika za obrazovanje učenika u umjetničkim programima Umjetničke škole Fortunat Pintarić u školskoj godini 2021./2022.
 8. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti za promjenu naziva dvorane u sklopu Gimnazije “Fran Galović“ Koprivnica.
 9. Razmatranje prijedloga Odluke o imenovanju sportske dvorane OŠ „Đuro Ester“ Koprivnica.
 1. Razno:

TOČKA 1.

a) Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2020. godinu Zajednice športskih udruga Grada Koprivnice.
Odbor je jednoglasno (7“za“) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2020. godinu Zajednice športskih udruga Grada Koprivnice.

b) Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2020. godinu Zajednice tehničke kulture Grada Koprivnice.
Odbor je jednoglasno (7“za“) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2020. godinu Zajednice tehničke kulture Grada Koprivnice

TOČKA 2.

Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti Knjižnici i čitaonici „Fran Galović“ Koprivnica na godišnji otpis knjižnične građe svih odjela.
Odbor je jednoglasno (7“za“) podržao prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Knjižnici i čitaonici „Fran Galović“ Koprivnica na godišnji otpis knjižnične građe svih odjela

TOČKA 3.

a) Razmatranje prijedloga I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2021. godinu i Projekcije za 2022. i 2023. godinu.
Odbor je većinom glasova  (6“za“, 1“suzdržan“) podržao prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2021. godinu i Projekcije za 2022. i 2023. godinu, iz nadležnosti Odbora

b) Razmatranje prijedloga Programa o I. izmjeni Programa javnih potreba u kulturi i turizmu  Grada Koprivnice za 2021.godinu.
Odbor je većinom glasova  (6“za“, 1“suzdržan“) podržao prijedlog Programa o I. izmjeni Programa javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice za 2021.godinu

c) Razmatranje prijedloga Programa o I. izmjeni Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja  Grada Koprivnice za 2021.godinu.
Odbor je većinom glasova  (6“za“, 1“suzdržan“) podržao prijedlog Programa o I. izmjeni Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice za 2021. godinu.

d) Razmatranje prijedloga Programa o I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u obrazovanju  Grada Koprivnice za 2021.godinu.
Odbor je većinom glasova  (6“za“, 1“suzdržan“) podržao prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u obrazovanju Grada Koprivnice za 2021.godinu

e) Razmatranje prijedloga Programa o I. izmjeni Programa javnih potreba  u području unaprjeđenja kvalitete života  građana Grada Koprivnice za 2021. godinu.
Odbor je većinom glasova  (6“za“, 1“suzdržan“) podržao prijedlog Programa o I. izmjeni Programa javnih potreba  u području unaprjeđenja kvalitete života  građana Grada Koprivnice za 2021. godinu

TOČKA 4.

Razmatranje prijedloga Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog i srednjeg školstva na području Grada Koprivnice u 2021. godini.
Odbor je jednoglasno (7“za“) podržao prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog i srednjeg školstva na području Grada Koprivnice u 2021. godini.

TOČKA 5.

Razmatranje prijedloga Odluke o financiranju nabave radnih bilježnica za obvezne i izborne predmete za učenike osnovnih škola kojima je osnivač Grad Koprivnica u školskoj godini 2021./2022.
Odbor je jednoglasno (7“za“) podržao prijedlog Odluke o  financiranju nabave radnih bilježnica za obvezne i izborne predmete za učenike osnovnih škola kojima je osnivač Grad Koprivnica u školskoj godini 2021./2022.

TOČKA 6.

Razmatranje prijedloga Odluke o ostvarivanju prava na financiranje troškova nabave osnovnoškolskih radnih bilježnica za obvezne i izborne predmete za učenike s prebivalištem na području Grada Koprivnice u školskoj godini 2021./2022.
Odbor je jednoglasno (7“za“) podržao prijedlog Odluke o ostvarivanju prava na financiranje troškova nabave osnovnoškolskih radnih bilježnica za obvezne i izborne predmete za učenike s prebivalištem na području Grada Koprivnice u školskoj godini 2021./2022.

TOČKA 7.

Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika za obrazovanje učenika u umjetničkim programima Umjetničke škole Fortunat Pintarić u školskoj godini 2021./2022.
Odbor je jednoglasno (7“za“) podržao prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika za obrazovanje učenika u umjetničkim programima Umjetničke škole Fortunat Pintarić u školskoj godini 2021./2022.

TOČKA 8.

Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti za promjenu naziva dvorane u sklopu Gimnazije „Fran Galović“ Koprivnica.
Odbor je jednoglasno (7“za“) podržao prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za promjenu naziva dvorane u sklopu Gimnazije „Fran Galović“ Koprivnica.

TOČKA 9.

Razmatranje prijedloga Odluke o imenovanju sportske dvorane Osnovne škole „Đuro Ester“ Koprivnica.
Odbor je jednoglasno (7“za“) podržao prijedlog Odluke o imenovanju sportske dvorane Osnovne škole „Đuro Ester“ Koprivnica.

 

 

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice