HR EN

Grad Koprivnica

Sjednica Odbora za prosvjetu, znanost, kulturu i sport

Dana 18.6.2014. godine održana je sjednica Odbora za prosvjetu, znanost, kulturu i sport, sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Razmatranje Financijskih izvješća o radu dječjih vrtića za 2013. godinu:
  a)      Dječji vrtić „Tratinčica
  b)     Dječji vrtić „Smiješak“
  c)      Dječji vrtić Svetog Josipa – Podružnica Koprivnica
 2. Razmatranje Izvješća o radu za 2013. godinu Zajednice tehničke kulture Grada Koprivnice
 3. Razmatranje prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2014. godinu i Projekcije za 2015. i 2016. godinu
  –          iz nadležnosti Odbora
 4. Razmatranje prijedloga:
  a)      Programa o  izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Koprivnice za 2014. godinu
  b)      Programa o  izmjeni Programa javnih potreba u sportu Grada Koprivnice za 2014. godinu,
  c)      Programa o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u području  predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice za 2014. godinu,
  d)      Programa o izmjenama Programa javnih potreba u osnovnom i srednjem odgoju i obrazovanju Grada Koprivnice za 2014. godinu
 5. Razmatranje prijedloga  Zaključka  o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika za obrazovanje učenika u umjetničkim programima Umjetničke škole Fortunat Pintarić u školskoj godini 2014./2015.,)
 6. Razmatranje Izvješća  o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi Grada Koprivnice za 2013. godinu,
 7. Razno.-

Odbor je jednoglasno podržao Financijska izvješća o radu pod točkom 1. a), b) i c)

Odbor je  jednoglasno  podržao Izvješća o radu za 2013. godinu Zajednice tehničke kulture Grada Koprivnice.

Odbor je  sa 3 glasa „za“, 1 „suzdržan“ podržao prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2014. godinu i Projekcije z a 2015. i 2016. godinu, iz nadležnosti Odbora.

Odbor je:
4. a) sa 3 glasa „za“, 1 „suzdržan“ podržao prijedlog Programa o  izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Koprivnice za 2014. godinu
4. b) sa 3 glasa „za“, 1 „suzdržan“ podržao prijedlog  Programa o  izmjeni Programa javnih potreba u sportu Grada Koprivnice za 2014. godinu,
4.c) sa 3 glasa „za“, 1 „suzdržan“ podržao prijedlog Programa o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u području  predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice za 2014. godinu,
4.d) sa 3 glasa „za“, 1 „suzdržan“ podržao prijedlog Programa o izmjenama Programa javnih potreba u osnovnom i srednjem odgoju i obrazovanju Grada Koprivnice za 2014. godinu

Odbor je jednoglasno podržao prijedlog Zaključka  o davanju suglasnosti naOdluku o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika za obrazovanje učenika u umjetničkim programima Umjetničke škole Fortunat Pintarić u školskoj godini 2014./2015.

Odbor je jednoglasno podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju  Izvješća  o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi Grada Koprivnice za 2013. godinu

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice