HR EN

Grad Koprivnica

Sjednica Odbora za prosvjetu, znanost, kulturu i sport – 6.7.2015.

Dana 6.7.2015. održana je sjednica Odbora za prosvjetu, znanost, kulturu i sport, sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2014. godinu:
  a) Zajednice tehničke kulture Grada Koprivnice
  b) Zajednice športskih udruga Grada Koprivnice
 2. Razmatranje prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2015. godinu i Projekcije za 2016. i 2017. godinu, iz nadležnosti Odbora
 3. Razmatranje prijedloga :
  a) Programa o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice za 2015. godinu
  b) Programa o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Koprivnice za 2015. godinu
  c) Programa o izmjeni Programa javnih potreba u području djelovanja udruga građana Grada Koprivnice za 2015. godinu
  d) Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Koprivnice za 2015. godinu
  e) Programa o izmjenama i dopuni Programa javnih potreba u obrazovanju Grada Koprivnice za 2015.
 4. Razmatranje prijedloga Pravilnika o stipendiranju studenata s područja  Grada Koprivnice.
 5. Razmatranje prijedloga  Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Koprivnice
 6. Razmatranje prijedloga Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu na području Grada Koprivnice za 2015. godinu
 7. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu participacije roditelja/skrbnika  učenika za obrazovanje učenika u umjetničkim programima Umjetničke škole Fortunat Pintarić u školskoj godini 2015./2016.
 8. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti Knjižnici i čitaonici „Fran Galović“ Koprivnica na otpis knjižnične građe
 9. Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba:
  a) kulturi Grada Koprivnice za 2014. godinu
  b) u osnovnom i srednjem odgoju i obrazovanju Grada Koprivnice za 2014. godinu
  c) u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice za 2014. godinu
  d) u sportu Grada Koprivnice za 2014. godinu
 10. Razno.-

 1. a) Odbor je jednoglasno ( 6 „za“ )podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2014. godinu Zajednice tehničke kulture Grada Koprivnice
  b) Odbor je jednoglasno podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2014. godinu Zajednice športskih udruga Grada Koprivnice
 2. Odbor je većinom glasova ( 5“za“, 1 „suzdržan“) podržao prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2015. godinu i Projekcije za 2016. i 2017. godinu, iz nadležnosti Odbora
 3. a) Odbor je jednoglasno podržao prijedlog Programa o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice za 2015. godinu
  b) Odbor je jednoglasno podržao prijedlog Programa o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Koprivnice za 2015. godinu
  c) Odbor je jednoglasno podržao prijedlog Programa o izmjeni Programa javnih potreba u području djelovanja udruga građana Grada Koprivnice za 2015. godinu
  d) Odbor je jednoglasno podržao prijedlog Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Koprivnice za 2015. godinu
  e) Odbor je jednoglasno  podržao prijedlog Programa o izmjenama i dopuni Programa javnih potreba u obrazovanju  Grada Koprivnice za 2015
 4. Odbor je jednoglasno  podržao prijedlog Pravilnika o stipendiranju studenata s područja  Grada Koprivnice.
 5. Odbor je jednoglasno ( 7 „za“ )  podržao prijedlog Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Koprivnice.
 6. Odbor je jednoglasno ( 7 „za“ )  podržao prijedlog Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu na području Grada Koprivnice za 2015. godinu
 7. Odbor je jednoglasno ( 7 „za“ )   podržao prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu participacije roditelja/skrbnika  učenika za obrazovanje učenika u umjetničkim programima Umjetničke škole Fortunat Pintarić u školskoj godini 2015./2016.
 8. Odbor je jednoglasno ( 7 „za“ )  podržao prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Knjižnici i čitaonici „Fran Galović“ Koprivnica na otpis knjižnične građe.
 9. a) Odbor je jednoglasno ( 7 „za“ )  podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi Grada Koprivnice za 2014. godinu
  b) Odbor je jednoglasno ( 7 „za“ )  podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u osnovnom i srednjem odgoju i obrazovanju Grada Koprivnice za 2014. godinu
  c) Odbor je jednoglasno ( 7 „za“ )  podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice za 2014. godinu
  d) Odbor je jednoglasno ( 7 „za“ )  podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u sportu Grada Koprivnice za 2014. godinu

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice