HR EN

Grad Koprivnica

Sjednica Odbora za prosvjetu, znanost, kulturu i sport, 30.11.2018.

Dana 30.11.2018. godine održana je sjednica Odbora za prosvjetu, znanost, kulturu i sport sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Razmatranje prijedloga Proračuna Grada Koprivnice za 2019. godinu i Projekcije za 2020. i 2021. godinu, iz nadležnosti Odbora
 2. Razmatranje prijedloga:
  a) Programa javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice za 2019.godinu
  b) Programa javnih potreba u obrazovanju Grada Koprivnice za 2019.godinu
  c) Programa javnih potreba u području djelovanja udruga građana Grada Koprivnice za 2019.godinu
  d) Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice za 2019.godinu
  e) Programa javnih potreba u sportu Grada Koprivnice za 2019.godinu
  f) Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Koprivnice za 2019. godinu
  g) Program javnih  u području unaprjeđenja kvalitete života  građana Grada Koprivnice za 2019. godinu.
 3. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o vrijednosti koeficijenta radnog mjesta ravnatelja gradske ustanove
 4. Razmatranje prijedloga Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti dadilja na području Grada Koprivnice
 5. Utvrđivanje izmjena Prijedloga mreže osnovnih škola na području Grada Koprivnice
 6. Razmatranje prijedloga  Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji studentskih stipendija Grada Koprivnice za akademsku godinu 2017./2018. godinu
 7. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti Pučkom otvorenom učilištu Koprivnica na prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za sanaciju vanjskog vodovoda i kanalizacije zgrade Domoljub
 8. Razno.-

 


Točka 1.
Odbor je  većinom glasova (3“za“, 1“protiv“,1“suzdržan“)  podržao prijedlog Proračuna Grada Koprivnice za 2019. godinu i Projekcije za 2020. i 2021. godinu, iz nadležnosti Odbora

Točka 2.
a) Odbor je većinom glasova (3“za“, 2 “suzdržana“) podržao prijedlog Programa javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice za 2019.godinu

b) Odbor je većinom glasova (4“za“, 1“suzdržan“) podržao prijedlog Programa javnih potreba u obrazovanju Grada Koprivnice za 2019.godinu

c) Odbor je većinom glasova (4“za“, 1“suzdržan“)  podržao prijedlog Programa javnih potreba u području djelovanja udruga građana Grada Koprivnice za 2019.godinu

d) Odbor je većinom glasova (4“za“, 1“suzdržan“) podržao prijedlog Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice za 2019.godinu

e) Odbor je jednoglasno (5“za“ ) podržao prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Koprivnice za 2019.godinu

f) Odbor je jednoglasno (5“za“) podržao prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Koprivnice za 2019. godinu

g) Odbor je jednoglasno (5“za“) podržao prijedlog Programa javnih u području unaprjeđenja kvalitete života građana Grada Koprivnice za 2019. godinu

Točka 3.
Odbor je jednoglasno  (5“za“)  podržao prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o vrijednosti koeficijenta radnog mjesta ravnatelja gradske ustanove

Točka 4.
Odbor je većinom glasova (4“za“, 1“suzdržan“) podržao prijedlog Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti dadilja na području Grada Koprivnice

Točka 5.
Odbor je jednoglasno (5“za“) utvrdio Prijedlog mreže osnovnih škola na području Grada Koprivnice

Točka 6.
Odbor je jednoglasno (5“za“) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji studentskih stipendija Grada Koprivnice za akademsku godinu 2017/2018. godinu

Točka 7.
Odbor je jednoglasno (5“za“) podržao prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Pučkom otvorenom učilištu Koprivnica na Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za sanaciju vanjskog vodovoda i kanalizacije zgrade Domoljub

 

Prijam građana

Kod gradonačelnika i pročelnika,
utorkom

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice