HR EN

Grad Koprivnica

Sjednica Odbora za prosvjetu, znanost, kulturu i sport

Dana 22. listopada održana je sjednica Odbora za prosvjetu, znanost, kulturu i sport, sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu škola za školsku godinu 2013./2014.:
  a) OŠ Antun Nemčić Gostovinski
  b) OŠ Braća Radić
  c) OŠ Đuro Ester
  d) COOR Podravsko sunce
  e) Umjetnička škola Fortunat Pintarić
 2. Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji studentskih i učeničkih stipendija Grada Koprivnice za akademsku/školsku godinu 2013./2014.
 3. Razmatranje prijedloga Zaključka o nastavku realizacije daljnjih faza JPP Projekta „Grad Koprivnica-škole
 4. Razno.-

Odbor je jednoglasno podržao Izvješća o radu škola za školsku godinu 2013./2014. pod a), b), c), d) i e)

Odbor je  većinom glasova ( 3 „za“. 1 „suzdržan“ ) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji studentskih i učeničkih stipendija Grada Koprivnice za akademsku/školsku godinu 2013./2014.

Odbor je  jednoglasno podržao prijedlog Zaključka o nastavku realizacije daljnjih faza JPP Projekta „Grad Koprivnica-škole“

Prijam građana

Kod gradonačelnika i pročelnika,
utorkom

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice