HR EN

Grad Koprivnica

Sjednica Odbora za prosvjetu, znanost, kulturu i sport, 19.07.2017.

Dana 19. srpnja 2017. godine održana je 1. sjednica Odbora za prosvjetu, znanost, kulturu i sport sa slijedećim dnevnim redom:

  1. Razmatranje prijedloga Zaključka i Izvješća o radu za 2016. godinu:
    a) Zajednice tehničke kulture Grada Koprivnice
    b) Zajednice športskih udruga Grada Koprivnice
  2. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti Knjižnici i čitaonici „Fran Galović“ Koprivnica na godišnji otpis knjižnične građe svih odjela
  3. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika za obrazovanje učenika u umjetničkim programima Umjetničke škole Fortunat Pintarić u školskoj godini 2017./2018.
  4. Razmatranje prijedloga Odluke o ostvarivanju prava na (su)financiranje troškova nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za učenike osnovne škole s prebivalištem na području Grada Koprivnice u školskoj godini 2017./2018.
  5. Razno.-

Točka 1.
a) Odbor je jednoglasno ( 7“za“) podržao prijedlog Zaključa i Izvješća o radu za 2016. godinu Zajednice tehničke kulture Grada Koprivnice
b) Odbor je jednoglasno ( 7“za“) podržao prijedlog Zaključa i Izvješća o radu za 2016. godinu Zajednice športskih udruga Grada Koprivnice

Točka 2.
Odbor je jednoglasno (7“za“)  podržao prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti Knjižnici i čitaonici „Fran Galović“ Koprivnica na godišnji otpis knjižnične građe svih odjela

Točka 3.
Odbor je jednoglasno (7“za“)  podržao prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika za obrazovanje učenika u umjetničkim programima Umjetničke škole Fortunat Pintarić u školskoj godini 2017./2018.

Točka 4.
Odbor je većinom glasova (6“za“, 1“suzdržan“)  podržao prijedlog Odluke o ostvarivanju prava na (su)financiranje troškova nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih sredstava za učenika osnovne škole s prebivalištem na području Grada Koprivnice u školskoj godini 2017./2018. čiji  sastavni dio je postao i  amandman vijećnice Danijele Glavosek Kovačić kojeg je Gradonačelnik prihvatio

Prijam građana

Kod gradonačelnika i pročelnika,
utorkom

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice