HR EN

Grad Koprivnica

Sjednica Odbora za prosvjetu, znanost, kulturu i sport – 18.12.2015.

Dana 18.12.2015. održana je sjednica Odbora za prosvjetu, znanost, kulturu i sport, sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Razmatranje prijedloga II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2015. godinu i
  Projekcije za 2016.  i 2017.godinu , iz nadležnosti odbora
 2. Razmatranje prijedloga:
  a) Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Koprivnice za 2015. godinu
  b) Programa o izmjenama Programa javnih potreba u obrazovanju Grada Koprivnice za 2015. godinu
  c) Programa o izmjenama Programa javnih potreba u području djelovanja udruga građana Grada Koprivnice za 2015. godinu
  d) Programa o izmjenama i dopuni Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice za 2015. godinu
  e) Programa o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Koprivnice za 2015. godinu
 3. Razmatranje prijedloga Proračuna Grada Koprivnice za 2016. godinu i Projekcije za 2017. i 2018.godinu , iz nadležnosti odbora
 4. Razmatranje prijedloga:
  a) Programa javnih potreba u kulturi Grada Koprivnice za 2016.godinu
  b) Programa javnih potreba u obrazovanju Grada Koprivnice za 2016.godinu
  c) Programa javnih potreba u području djelovanja udruga građana Grada Koprivnice za 2016.godinu
  d) Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice za 2016.godinu
  e) Programa javnih potreba u sportu Grada Koprivnice za 2016.godinu
 5. Razmatranje prijedloga Pravilnika o odobrenju jednokratnih financijskih i nefinancijskih donacija fizičkim osobama
 6. Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji studentskih i učeničkih stipendija Grada Koprivnice za akademsku /školsku godinu 2014./2015.
 7. Razno.-

Odbor je  većinom glasova ( 4“za“, 1“suzdržan“)  podržao prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2015. godinu i Projekcije za 2016. i 2017. godinu, iz nadležnosti odbora.

Odbor je jednoglasno  podržao prijedlog Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Koprivnice za 2015. godinu

Odbor je većinom glasova ( 4“za“, 1“suzdržan“ )  podržao prijedlog Programa o izmjeni Programa javnih potreba u obrazovanju Grada Koprivnice za 2015.

Odbor je većinom glasova ( 4“za“, 1 „suzdržan“)  podržao prijedlog Programa o izmjeni Programa javnih potreba u području djelovanja udruga građana Grada Koprivnice za 2015. godinu

Odbor je  jednoglasno  podržao prijedlog Programa o izmjeni Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice za 2015. godinu

Odbor je  većinom glasova ( 4“za“, 1“suzdržan“)  podržao prijedlog Programa o izmjenama i dopuni Programa javnih potreba u sportu Grada Koprivnice za 2015. godinu

Odbor je većinom glasova ( 4“za“, 1 „protiv“)   podržao prijedlog Proračuna Grada Koprivnice za 2016. godinu i Projekcija za 2017.  i 2018.godinu, iz nadležnosti odbora

Odbor je  većinom glasova ( 4“za“, 1“protiv“ ) podržao prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Koprivnice za 2016. godinu

Odbor je  većinom glasova ( 4“za“, 1“protiv“)  podržao prijedlog Programa javnih potreba u obrazovanju Grada Koprivnice za 2016. godinu

Odbor je  većinom glasova ( 4“za“, 1“protiv“)  podržao prijedlog Programa javnih potreba u području djelovanja udruga građana Grada Koprivnice za 2016. godinu

Odbor je  većinom glasova ( 4“za“, 1“protiv“)  podržao prijedlog Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice za 2016. godinu

Odbor je  većinom glasova ( 4“za“, 1 „protiv“ )  podržao prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Koprivnice za 2016. godinu

Odbor je  jednoglasno  podržao prijedlog Pravilnika o odobrenju jednokratnih financijskih i nefinancijskih donacija fizičkim osobama

Odbor je  jednoglasno podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji studentskih i učeničkih stipendija Grada Koprivnice za akademsku/školsku godinu 2014./2015

 

 

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice