HR EN

Grad Koprivnica

Sjednica Odbora za prosvjetu, znanost, kulturu i sport, 17.2.2014.

Dana 17.2.2014. godine održana je sjednica Odbora za prosvjetu, znanost, kulturu i sport, sa slijedećim dnevnim redom:

  1. Razmatranje prijedloga Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog i srednjeg školstva na području Grada Koprivnice u 2014. godinu.
  2. Razmatranje prijedloga Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu na području Grada Koprivnice za 2014. godinu.
  3. Razmatranje prijedloga  Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola na području Grada Koprivnice za 2014. godinu.
  4. Razmatranje prijedloga Pravilnika  o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Tratinčica“ Koprivnica
  5. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja i sufinanciranje djelatnosti dadilja na području Grada Koprivnice.
  6. Razno.-

 1Odbor je jednoglasno podržao prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog i srednjeg školstva na području Grada Koprivnice u 2014. godinu

2. Odbor je jednoglasno podržao prijedlog Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu na području Grada Koprivnice za 2014. godinu.

3. Odbor je jednoglasno podržao prijedlog Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola na području Grada Koprivnice za 2014. godinu.

4. Odbor je jednoglasno podržao prijedlog Pravilnika  o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Tratinčica“ Koprivnica

5. Odbor je većinom glasova ( 4“za“, 2“suzdržana“) podržao prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja i sufinanciranje djelatnosti dadilja na području Grada Koprivnice

 

 

 

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice