HR EN

Grad Koprivnica

Sjednica Odbora za prosvjetu, znanost,  kulturu i sport, 17.12.2019.

Dana 17.12.2019. održana je sjednica Odbora za prosvjetu, znanost,  kulturu i sport sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Razmatranje prijedloga II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2019.godinu i Projekcije za 2020. i 2021. godinu, iz nadležnosti Odbora
 2. Razmatranje prijedloga
  a) Programa o izmjenama Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice za 2019. godinu
  b) Programa o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice za 2019. godinu
  c) Programa o izmjeni Programa javnih potreba u području djelovanja udruga građana Grada Koprivnice za 2019. godinu
  d) Programa o izmjeni Programa javnih potreba u području unapređenja kvalitete života građana Grada Koprivnice za 2019. godinu
  e) Razmatranje prijedloga Programa o izmjenama Programa javnih potreba u području unapređenja kvalitete života građana Grada Koprivnice za 2020. godinu
 3. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti ustanova predškolskog odgoja na području Grada Koprivnice

Točka 1.
Odbor je jednoglasno (6“za“) podržao prijedlog II. Izmjena i dopuna  Proračuna Grada Koprivnice za 2019.godinu i Projekcije za 2020. i 2021. godinu, iz nadležnosti Odbora

Točka 2. a)
Odbor je jednoglasno (6“za“) podržao prijedlog Programa  o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice za 2019. godinu sa ispravkom da u članku 2.  u podtočki 2. brojka: „1.641.000,00“ zamjenjuje se brojkom „1.461.000,00“.

Točka 2. b)
Odbor je jednoglasno (6“za“) podržao prijedlog Programa o izmjeni Programa javnih potreba u području djelovanja udruga građana Grada Koprivnice za 2019. godinu

Točka 2.c)
Odbor je jednoglasno (6“za“) podržao prijedlog Programa o izmjenama Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice za 2019. godinu

Točka 2. d)
Odbor je jednoglasno (6“za“) podržao prijedlog Programa o izmjeni Programa javnih potreba u području unapređenja kvalitete života  građana Grada Koprivnice za 2019. godinu

Točka 2.e)
Odbor je jednoglasno (6“za“) podržao prijedlog Programa o izmjenama Programa javnih potreba u području unapređenja kvalitete života  građana Grada Koprivnice za 2020. godinu

Točka 3.
Odbor je jednoglasno (6“za“) podržao prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti ustanova predškolskog odgoja na području Grada Koprivnice

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice