HR EN

Grad Koprivnica

Sjednica Odbora za prosvjetu, znanost, kulturu i sport – 17.03.2015.

Dana 17.03.2015. godine održana je sjednica Odbora za prosvjetu, znanost, kulturu i sport, sa slijedećim dnevnim redom:

  1. Razmatranje prijedloga Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog i srednjeg školstva na području Grada Koprivnice u 2015. godini
  2. Razmatranje prijedloga Zaključka o pokretanju postupka podjele Dječjeg vrtića “Tratinčica”Koprivnica na dvije ustanove
  3. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja i sufinanciranje djelatnosti dadilja na području Grada Koprivnice
  4. Razmatranje prijedloga Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinacijskoj imovini u osnovnom i srednjem školstvu za 2015. godinu
  5. Razmatranje Izvješća o provedbi Odluke o sufinanciranju nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za učenike osnovnih škola na području Grada Koprivnice za šk. godinu 2014./2015.
  6. Razno.-

Odbor je podržao većinom glasova (5“za“, 2 „suzdržana“) prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog i srednjeg školstva na području Grada Koprivnice u 2015. godini uz uvjet usklađenja sa Pravilnikom koji je 12.3. stupio na snagu

Odbor je  jednoglasno  podržao prijedlog Zaključka o pokretanju postupka podjele Dječjeg vrtića “Tratinčica”Koprivnica na dvije ustanove

Odbor je većinom glasova (5“za“, 2 „protiv“) podržao prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja i sufinanciranje djelatnosti dadilja na području Grada Koprivnice.

Odbor je većinom glasova (5“za“, 2 „protiv“) podržao prijedlog Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinacijskoj imovini u osnovnom i srednjem školstvu za 2015. godinu

Odbor je jednoglasno podržao Izvješće o provedbi Odluke o sufinanciranju nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za učenike osnovnih škola na području Grada Koprivnice za šk. godinu 2014./2015.

 

Prijam građana

Kod gradonačelnika i pročelnika,
utorkom

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice