HR EN

Grad Koprivnica

Sjednica Odbora za prosvjetu, znanost, kulturu i sport, 15.09.2014.

Dana 15.09.2014. održana je sjednica Odbora za prosvjetu, znanost, kulturu i sport, sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Razmatranje Izvješća o radu dječjih vrtića za pedagošku godinu 2013./2014.:
  a) Dječjeg vrtića „Tratinčica“
  b) Dječjeg vrtića „Smiješak“
  c) Dječjeg vrtića Sv. Josip – Podružnica Koprivnica
 2. Razmatranje prijedloga II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2014. godinu i Projekcije za 2015. i 2016. godinu ( iz nadležnosti Odbora )
 3. Razmatranje prijedloga Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu na području Grada Koprivnice za 2014. godinu
 4. Razmatranje prijedloga Pravilnika o kriterijima za dodjelu jednokratnih  pomoći – donacija
 5. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Diobene bilance o podjeli zaposlenika i imovine Osnovne škole „Braća Radić“ Koprivnica na postojeću Osnovnu školu „Braća Radić“ Koprivnica i novoosnovanu školu Koprivnički Ivanec
 6. Razno.-

1. Odbor je jednoglasno podržao Izvješća o radu dječjih vrtića za pedagošku godinu 2013./2014.:
a) Dječjeg vrtića „Tratinčica“
b) Dječjeg vrtića „Smiješak“
c) Dječjeg vrtića Sv. Josip – Podružnica Koprivnica

2. Odbor je većinom glasova ( 3“za“, 2“suzdržana“) podržao prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2014. godinu i Projekcije za 2015. i 2016. godinu – iz nadležnosti Odbora

3. Odbor je većinom glasova ( 3“za“, 2 „suzdržana“) podržao prijedlog Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu na području Grada Koprivnice za 2014. godinu

4. Odbor je jednoglasno podržao prijedlog Pravilnika o kriterijima za dodjelu jednokratnih  pomoći – donacija

5. Odbor je jednoglasno Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Diobene bilance o podjeli zaposlenika i imovine Osnovne škole „Braća Radić“ Koprivnica na postojeću Osnovnu školu „Braća Radić“ Koprivnica i novoosnovanu školu Koprivnički Ivanec

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice