HR EN

Grad Koprivnica

Sjednica Odbora za prosvjetu, znanost, kulturu i sport – 12.10.2016.

Odbor za prosvjetu, znanost, kulturu i sport na sjednici održanoj 12.10.2016. godine održao je sjednicu sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju i Izvješća o radu dječjih vrtića za pedagošku godinu  2015./2016.:
  a) Dječjeg vrtića „Tratinčica“
  b) Dječjeg vrtića „Smiješak“
  c) Dječjeg vrtića Sv. Josip – Podružnica Koprivnica
  d) Dječjeg vrtića „Igra “
 2. Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju i Izvješća o radu Obrta za čuvanje djece za pedagošku godinu  2015./2016.:
  a) Obrta za čuvanje djece „Mali anđeli“
  b) Obrta za čuvanje djece „Točkica“
  c) Obrta za čuvanje djece „Leptirić“
  d) Obrta za čuvanje djece „Bakino dvorište“
  e) Obrta za čuvanje djece „Dječji osmijeh“
  f) Obrta za čuvanje djece „Anđeli“
 3. Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju i Izvješća o radu škola za školsku godinu 2015./2016.:
  a) OŠ Antun Nemčić Gostovinski
  b) OŠ Braća Radić
  c) OŠ Đuro Ester
  d) Umjetnička škola Fortunat Pintarić
 4. Razmatranje prijedloga Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2016. godinu u školama na području Grada Koprivnice
 5. Razno.-

TOČKA 1.
Odbor je jednoglasno (5“za“) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu dječjih vrtića za pedagošku godinu 2015./2016. Dječjeg vrtića „Tratinčica“

Odbor je jednoglasno (5“za“) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu dječjih vrtića za pedagošku godinu 2015./2016. Dječjeg vrtića „Smiješak“

Odbor je jednoglasno (5“za“) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu dječjih vrtića za pedagošku godinu 2015./2016. Dječjeg vrtića Sv. Josip – Podružnica Koprivnica

Odbor je jednoglasno (5“za“) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu dječjih vrtića za pedagošku godinu 2015./2016. Dječjeg vrtića „Igra“

 

TOČKA 2.

Odbor je jednoglasno (5“za“) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Obrta za čuvanje djece za pedagošku godinu 2015./2016. Obrta za čuvanje djece „Mali anđeli“

Odbor je  jednoglasno (5“za“)podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Obrta za čuvanje djece za pedagošku godinu 2015./2016. Obrta za čuvanje djece „Točkica“

Odbor je jednoglasno (5“za“) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Obrta za čuvanje djece za pedagošku godinu 2015./2016. Obrta za čuvanje djece „Leptirić“

Odbor je  jednoglasno (5“za“)podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Obrta za čuvanje djece za pedagošku godinu 2015./2016. Obrta za čuvanje djece „Bakino dvorište“

Odbor je jednoglasno (5“za“)podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Obrta za čuvanje djece za pedagošku godinu 2015./2016. Obrta za čuvanje djece „Dječji osmijeh“

Odbor je  jednoglasno (5“za“)podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Obrta za čuvanje djece za pedagošku godinu 2015./2016. Obrta za čuvanje djece „Anđeli“

TOČKA 3.

Odbor je  jednoglasno (5“za“)podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu škola za školsku godinu 2015./2016. OŠ Antun Nemčić Gostovinski

Odbor je  jednoglasno (5“za“)podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu škola za školsku godinu 2015./2016. OŠ Braća Radić

Odbor je jednoglasno (5“za“) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu škola za školsku godinu 2015./2016. OŠ Đuro Ester

Odbor je jednoglasno (5“za“) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu škola za školsku godinu 2015./2016. Umjetnička škola Fortunat Pintarić

TOČKA 4.

Odbor je jednoglasno (5“za“) podržao prijedlog Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2016. godinu u školama na području Grada Koprivnice

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice