HR EN

Grad Koprivnica

Sjednica Odbora za prosvjetu, znanost, kulturu i sport – 11.7.2016.

Dana 11.7.2016. održana je sjednica Odbora za prosvjetu, znanost, kulturu i sport sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2015. godinu:
  a) Zajednice tehničke kulture Grada Koprivnice
  b) Zajednice športskih udruga Grada Koprivnice
 2. Razmatranje prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2016. godinu i Projekcije za 2017. i 2018. godinu
 3. Razmatranje prijedloga:
  a) Programa o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Koprivnice za 2016.godinu
  b) Programa o izmjenama Programa javnih potreba u obrazovanju Grada Koprivnice za 2016.godinu
  c) Programa o izmjenama Programa javnih potreba u području djelovanja udruga građana Grada Koprivnice za 2016.godinu
  d) Programa o izmjeni Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice za 2016.godinu
 4. Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u:
  a) kulturi Grada Koprivnice za 2015. godinu
  b) obrazovanju Grada Koprivnice za 2015. godinu
  c) području djelovanja udruga građana Grada Koprivnice za 2015. godinu
  d) području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice za 2015. godinu
  e) sportu Grada Koprivnice za 2015. godinuž
 5. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti Knjižnici i čitaonici „Fran Galović“ Koprivnica na otpis građe.
 6. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o upisu u programe Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Koprivnica te pravima i obvezama korisnika usluga.
 7. Razmatranje prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Koprivnice
 8. Razmatranje prijedloga Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Koprivnice – bez raspisivanja javnog poziva
 9. Razmatranje prijedloga Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog i srednjeg školstva na području Grada Koprivnice u 2016. godini.
 10. Razmatranje prijedloga Odluke o ostvarivanju prava na (su)financiranje troškova nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za učenike osnovne škole s prebivalištem na području Grada Koprivnice u školskoj godini 2016./2017.
 11. Razmatranje prijedloga Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2016. godinu u školama na području Grada Koprivnice
 12. Razno.-

TOČKA 1.

a) Odbor je jednoglasno ( 5“za) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2015. godinu Zajednice tehničke kulture Grada Koprivnice
b) Odbor je jednoglasno ( 5“za) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2015. godinu Zajednice športskih udruga Grada Koprivnice

TOČKA 2.

Odbor je većinom glasova ( 4“za“, 1 „protiv“) podržao prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2016. godinu i Projekcije za 2017. i 2018. godinu

TOČKA 3.

a) Odbor je većinom glasova ( 4“za“, 1 „suzdržan“)  podržao prijedlog Programa o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Koprivnice za 2016. godinu
b) Odbor je većinom glasova ( 4“za“, 1 „suzdržan“)  podržao prijedlog Programa o izmjenama Programa javnih potreba u obrazovanju Grada Koprivnice za 2016. godinu
c) Odbor je većinom glasova ( 4“za“, 1 „suzdržan“)  podržao prijedlog Programa o izmjenama Programa javnih potreba u području djelovanja udruga građana Grada Koprivnice za 2016. godinu
d) Odbor je većinom glasova ( 4“za“, 1 „suzdržan“)  podržao prijedlog Programa o izmjeni Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice za 2016. godinu

TOČKA 4.

a) Odbor je jednoglasno ( 5“za“) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi Grada Koprivnice za 2015. godinu
b) Odbor je jednoglasno ( 5“za“) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u obrazovanju Grada Koprivnice za 2015. godinu
c) Odbor je jednoglasno ( 5“za“) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u području djelovanja udruga građana Grada Koprivnice za 2015. godinu
d) Odbor je jednoglasno ( 5“za“) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice za 2015. godinu
e) Odbor je jednoglasno ( 5“za“) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u sportu Grada Koprivnice za 2015. godinu

TOČKA 5.

Odbor je jednoglasno ( 5“za“)  podržao prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti Knjižnici i čitaonici „Fran Galović“ Koprivnica na otpis građe

TOČKA 6.

Odbor je jednoglasno ( 5“za“)  podržao prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o upisu u programe Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Koprivnica te pravima i obvezama korisnika usluga

TOČKA 7.

Odbor je većinom glasova ( 4“za“, 1“protiv“)  podržao prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Koprivnice

TOČKA 8.

Odbor je većinom glasova ( 4“za“, 1“protiv“) podržao prijedlog Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Koprivnice – bez raspisivanja javnog poziva

TOČKA 9.

Odbor je jednoglasno ( 5“za“) podržao prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog i srednjeg školstva na području Grada Koprivnice u 2016. godini

TOČKA 10.

Odbor je jednoglasno ( 5“za“) podržao prijedlog Odluke o ostvarivanju prava (su)financiranje troškova nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za učenike osnovne škole s prebivalištem na području Grada Koprivnice u školskoj godini 2016./2017.

TOČKA 11.

Odbor je jednoglasno ( 5“za)  podržao prijedlog Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2016. godinu u školama na području Grada Koprivnice

 

 

 

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice