HR EN

Grad Koprivnica

Sjednica Odbora za prosvjetu, znanost, kulturu i sport, 11.6.2019.

Dana 11.6.2017. godine održana je sjednica Odbora za prosvjetu, znanost, kulturu i sport sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2018. godinu Zajednice športskih udruga Grada Koprivnice
 2. Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2018. godinu Zajednice tehničke kulture Grada Koprivnice
 3. Razmatranje prijedloga I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2019. godinu i Projekcije za 2020. i 2021. godinu, iz nadležnosti Odbora
 4. Razmatranje prijedloga:
  a) Programa o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice za 2019.godinu
  b) Programa o izmjeni Programa javnih potreba u području djelovanja udruga građana Grada Koprivnice za 2019.godinu
  c) Programa o izmjenama Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice za 2019.godinu
  d) Programa o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Grada Koprivnice za 2019.godinu
  e) Programa o izmjeni Programa javnih potreba u području unaprjeđenja kvalitete života  građana Grada Koprivnice za 2019. godinu.
 5. Razmatranje prijedloga Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog i srednjeg školstva na području Grada Koprivnice u 2019. godini
 6. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti dadilja na području Grada Koprivnice
 7. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika za obrazovanje učenika u umjetničkim programima Umjetničke škole Fortunat Pintarić u školskoj godini 2019./2020.
 8. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti Knjižnici i čitaonici „Fran Galović“ Koprivnica na godišnji otpis knjižnične građe svih odjela
 9. Razno.-

 

Točka 1.
Odbor je jednoglasno (5“za“) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2018. godinu Zajednice športskih  udruga Grada Koprivnice

Točka 2 .
Odbor je jednoglasno (5“za“) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2018. godinu Zajednice tehničke kulture Grada Koprivnice

Točka 3.
Odbor je jednoglasno (5“za“) podržao prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2019. godinu i Projekcije za 2020. i 2021. godinu

Točka 4a)
Odbor je jednoglasno (5“za“)  podržao prijedlog Programa o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice za 2019.godinu

Točka 4b)
Odbor je jednoglasno (5“za“) podržao prijedlog Programa o izmjeni Programa javnih potreba u području djelovanja udruga građana Grada Koprivnice za 2019.godinu

Točka 4c)
Odbor je jednoglasno (5“za“) podržao prijedlog Programa o izmjenama Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice za 2019.godinu

Točka 4d)
Odbor je jednoglasno (5“za“) podržao prijedlog Programa o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Grada Koprivnice za 2019.godinu

Točka 4e)
Odbor je jednoglasno (5“za“) podržao prijedlog Programa o izmjeni Programa javnih potreba u području unapređenja kvalitete života građana Grada Koprivnice za 2019. godinu

Točka 5.
Odbor je jednoglasno (5“za“) podržao prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog i srednjeg školstva na području Grada Koprivnice u 2019. godini

Točka 6.
Odbor je jednoglasno (5“za“) podržao prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti dadilja na području Grada Koprivnice

Točka 7.
Odbor je jednoglasno (5“za“) podržao prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika za obrazovanje učenika u umjetničkim programima Umjetničke škole Fortunat Pintarić u školskoj godini 2019./2020.

Točka 8.
Odbor je jednoglasno (5“za“) podržao prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Knjižnici i čitaonici „Fran Galović“ Koprivnica na godišnji otpis knjižnične građe svih odjela

 

 

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice