HR EN

Grad Koprivnica

Sjednica Odbora za prosvjetu, znanost, kulturu i sport – 10.12.2020.

Dana 10.12.2020. godine održana je sjednica Odbora za prosvjetu, znanost, kulturu i sport sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Razmatranje prijedloga:
  a) Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2020. godinu i Projekcije za 2021. i 2022. godinu (iz nadležnosti Odbora)
  b) Programa o II. izmjeni Programa javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice za 2020.godinu
  c) Programa o II. izmjeni Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice za 2020.godinu
  d) Programa o II. izmjeni Programa javnih potreba u obrazovanju Grada Koprivnice za 2020. godinu
  e) Programa o II. izmjeni Programa javnih potreba u sportu Grada Koprivnice za 2020.godinu
  f) Programa o I. izmjenama Programa javnih potreba u području djelovanja udruga građana Grada Koprivnice za 2020. godinu
  g) Programa o III. izmjeni Programa javnih potreba u području unaprjeđenja kvalitete života  građana na području Grada Koprivnice za 2020. godinu
 2. Razmatranje prijedloga:
  a) Proračuna Grada Koprivnice za 2021.godinu i Projekcije za 2022. i 2023. godinu (iz nadležnosti Odbora)
  b) Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice za 2021.godinu
  c) Programa javnih potreba u obrazovanju Grada Koprivnice za 2021. godinu
  d) Programa javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice za 2021. godinu
  e) Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Koprivnice za 2021. godinu
  f) Programa javnih potreba u sportu Grada Koprivnice za 2021. godinu
  g) Programa javnih potreba u području djelovanja udruga građana Grada Koprivnice za 2021. godinu
  h) Programa javnih potreba u području unapređenja kvalitete života građana Grada Koprivnice za 2021. godinu
 3. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti dadilja na području grada Koprivnice
 4. Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji studentskih stipendija Grada Koprivnice za akademsku godinu 2019./2020.
 5. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog i srednjeg školstva na području Grada Koprivnice u 2020. godini

 

TOČKA 1.
a) Odbor je jednoglasno  (5 „za“)  podržao prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2020. godinu i Projekcije za 2021. i 2022. godinu, iz nadležnosti Odbora
b) Odbor je jednoglasno  (5 „za“) podržao prijedlog Programa o II. Izmjeni Programa javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice za 2020.godinu
c) Odbor je jednoglasno  (5 „za“) podržao prijedlog Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice za 2020.godinu
d) Odbor je jednoglasno  (5 „za“) podržao prijedlog Programa o II. Izmjeni Programa javnih potreba u obrazovanju Grada Koprivnice za 2020.godinu
e) Odbor je jednoglasno  (5 „za“) podržao prijedlog Programa o II. Izmjeni Programa  javnih potreba u sportu Grada Koprivnice za 2020.godinu
f) Odbor je   jednoglasno  (5 „za“) podržao prijedlog Programa o I. izmjenama Programa javnih potreba u području djelovanja udruga građana Grada Koprivnice za 2020.godinu
g) Odbor je jednoglasno  (5 „za“)  podržao prijedlog Programa o III. Izmjeni Programa  javnih u području unaprjeđenja kvalitete života građana Grada Koprivnice za 2020. godinu

TOČKA 2.
a) Odbor je  jednoglasno  (5 „za“) podržao prijedlog Proračuna Grada Koprivnice za 2021. godinu i Projekcije za 2022. i 2023. godinu, iz nadležnosti Odbora
b) Odbor je jednoglasno  (5 „za“)  podržao prijedlog Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice za 2021.godinu
c) Odbor je jednoglasno  (5 „za“)  podržao prijedlog Programa javnih potreba u obrazovanju Grada Koprivnice za 2021.godinu
d) Odbor je jednoglasno  (5 „za“)  podržao prijedlog Programa javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice za 2021.godinu
e) Odbor je jednoglasno  (5 „za“)  podržao prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Koprivnice za 2021. godinu
f) Odbor je jednoglasno  (5 „za“)  podržao prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Koprivnice za 2021. godinu
g) Odbor je  jednoglasno  (5 „za“)  podržao prijedlog Programa javnih potreba u području djelovanja udruga građana Grada Koprivnice za 2021.godinu
h) Odbor je jednoglasno  (5 „za“)  podržao prijedlog Programa javnih u području unaprjeđenja kvalitete života građana Grada Koprivnice za 2021. godinu

TOČKA 3.
Odbor je jednoglasno  (5 „za“)  podržao prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti dadilja na području grada Koprivnice

TOČKA_4.
Odbor je jednoglasno  (5 „za“)  podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji studentskih stipendija Grada Koprivnice za akademsku godinu 2019/2020. godinu

TOČKA_5.
Odbor je jednoglasno  (5 „za“)  podržao prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog i srednjeg školstva na području Grada Koprivnice u 2020. godini

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice