HR EN

Grad Koprivnica

Sjednica Odbora za prosvjetu, znanost i kulturu – 14.03.2017.

Dana 14.03.2017. održana je sjednica Odbora za prosvjetu, znanost i kulturu sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Razmatranje prijedloga Zaključka i Izvješća o radu za 2016. godinu:
  a) Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica
  b) Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica
  c) Muzeja grada Koprivnice
 2. Razmatranje prijedloga Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog  i srednjeg školstva na području Grada Koprivnice u 2017. godini
 3. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti ustanova predškolskog odgoja na području Grada Koprivnice
 4. Razmatranje prijedloga Programa o izmjenama i dopuni Programa javnih potreba u obrazovanju Grada Koprivnice za 2017. godinu
 5. Razmatranje prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Grada Koprivnice
 6. Razmatranje prijedloga Zaključka  i Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u:
  a) kulturi Grada Koprivnice za 2016. godinu
  b) obrazovanju Grada Koprivnice za 2016. godinu
  c) području djelovanja udruga građana Grada Koprivnice za 2016. godinu
  d) području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice za 2016. godinu
  e) sportu Grada Koprivnice za 2016. godinu
 7. Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Odluke o ostvarivanju prava na sufinanciranje troškova nabave  udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za učenike osnovnih škola s prebivalištem na području Grada Koprivnice u školskoj godini 2016./2017.
 8. Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije razvoja Grada Koprivnice 2015.-2020. ( za 2015. i 2016. godinu )
 9. Razno.-

TOČKA 1.
a) Odbor je  jednoglasno ( 4 „za) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2016. godinu Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica
b) Odbor je jednoglasno ( 4 „za)  podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju  Izvješća o radu za 2016. godinu Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica
c) Odbor je podržao  jednoglasno ( 4 „za) prijedlog Zaključka o prihvaćanju  Izvješća o radu za 2016. godinu Muzeja grada Koprivnice

TOČKA 2.
Odbor je jednoglasno ( 4 „za)  podržao prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog  i srednjeg školstva na području Grada Koprivnice u 2017. godini.

TOČKA 3.
Odbor je jednoglasno ( 4 „za)  podržao prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti ustanova predškolskog odgoja na području Grada Koprivnice.

 

TOČKA 4.
Odbor je jednoglasno ( 4 „za)  podržao prijedlog Programa o izmjenama i dopuni Programa javnih potreba u obrazovanju Grada Koprivnice za 2017. godinu

TOČKA 5.
Odbor je jednoglasno ( 4 „za)  podržao prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Grada Koprivnice.

TOČKA 6.
a) Odbor je jednoglasno ( 4 „za)  podržao prijedlog Zaključka  o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba za 2016. godinu u kulturi Grada Koprivnice.
b) Odbor je jednoglasno ( 4 „za)  podržao prijedlog Zaključka  o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba za 2016. godinu u obrazovanju Grada Koprivnice.
c) Odbor je  jednoglasno ( 4 „za) podržao prijedlog Zaključka  o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba za 2016. godinu u području djelovanja udruga građana Grada Koprivnice
d) Odbor je jednoglasno ( 4 „za)  podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju  Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba za 2016. godinu u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice
f) Odbor je jednoglasno ( 4 „za) podržao prijedlog Zaključka  o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba za 2016. godinu u sportu Grada Koprivnice

TOČKA 7.
Odbor je jednoglasno ( 4 „za)  podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Odluke o ostvarivanju prava na sufinanciranje troškova nabave  udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za učenike osnovnih škola s prebivalištem na području Grada Koprivnice u školskoj godini 2016./2017.

TOČKA 8.
Odbor je  jednoglasno ( 4 „za) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije razvoja Grada Koprivnice za razdoblje od 2015.-2020. godine (za 2015. i 2016. godinu)

Prijam građana

Kod gradonačelnika i pročelnika,
utorkom

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice