HR EN

Grad Koprivnica

Sjednica Odbora za proračun i financije, 6.4.2020.

Situacija nastala uslijed pojave zaraze koronavirusom (COVID-19) i proglašenja epidemije u RH izvanredna je situacija u kojoj je potrebno poduzimati efikasne mjere radi sprječavanja širenja koronavirusa i umanjivanja posljedica njegova širenja, u okviru čega se i rad predstavničkih tijela jedinica morao prilagoditi trenutnoj situaciji  a analogno tome i njihovih radnih tijela. Stoga sukladno Uputi za postupanje Ministarstva uprave izjašnjavanje o točkama dnevnog reda sjednice Odbora održano je putem elektroničke pošte.

D N E V N I  R E D

  1. Odluka o dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova Gradskog vijeća izabranih s liste grupe birača za 2020. godinu.
  2. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Koprivnice
  3. Odluka o dopuni Odluke o naknadi troškova vijećnika Gradskog vijeća i članova radnih tijela Gradskog vijeća i gradonačelnika

Od ukupno 7 članova Odbora glasovalo je elektronskim izjašnjavanjem 6 članova Odbora.

 

Točka 1.
Odbor je jednoglasno (6“za“) podržao prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Koprivnice

Točka 2.
Odbor je jednoglasno (6“za“) podržao prijedlog Odluke o dopuni Odluke o naknadi troškova vijećnika Gradskog vijeća i članova radnih tijela Gradskog vijeća  i gradonačelnika

Točka 3.
Odbor je jednoglasno (6“za“) podržao prijedlog Odluke o dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova Gradskog vijeća izabranih s liste grupe birača za 2020. godinu.

 

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice