HR EN

Grad Koprivnica

Sjednica Odbora za proračun i financije – 22.12.2014.

Dana 22.12.2014. godine održana je  sjednica Odbora za proračun i financije, sa slijedećim dnevnim redom:

  1. Razmatranje prijedloga IV. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2014. godinu i Projekcije za 2015.  i 2016.godinu
  2. Razmatranje prijedloga Proračuna Grada Koprivnice za 2015. godinu i
    Projekcija za 2016.  i 2017.godinu
  3. Razmatranje prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Koprivnice za 2015. godinu
  4. Razmatranje prijedloga Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova Gradskog vijeća izabranih sa liste grupe birača za 2015. godinu
  5. Razno.-

Odbor je jednoglasno podržao prijedlog IV. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2014. godinu i Projekcije za 2015.  i 2016.godinu

Odbor je  jednoglasno podržao prijedlog Proračuna Grada Koprivnice za 2015. godinu i Projekcije za 2016.  i 2017.godinu s amandmanom gradonačelnice u Programu javnih potreba za zdravstvo i socijalnu skrb

Odbor je jednoglasno podržao prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Koprivnice za 2015. godinu s amandmanom gradonačelnice.

Odbor je jednoglasno podržao prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova Gradskog vijeća izabranih sa liste grupe birača za 2015. godinu

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice