HR EN

Grad Koprivnica

Sjednica Odbora za proračun i financije – 20.9.2021.

Dana 20.9.2021. godine Odbor za proračun i financije održao je sjednicu sa sljedećim dnevnim redom:

  1. Razmatranje prijedloga:

a) Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Koprivnice za 2021.

b) Zaključka o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Koprivnice za razdoblje od 01.01.-30.06.2021.

2. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Upravnim tijelima Grada Koprivnice

3.  Razno

TOČKA 1.

a) Odbor je jednoglasno ( 6„za) podržao prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Koprivnice za 2021.

b) Odbor je jednoglasno ( 6„za) podržao prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Koprivnice za razdoblje od 01.01.-30.06.2021.

TOČKA 2.

Odbor je jednoglasno ( 6„za) podržao prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Upravnim tijelima Grada Koprivnice

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice