HR EN

Grad Koprivnica

Sjednica Odbora za proračun i financije – 20.7.2021.

Dana 20.7.2021. godine Odbor za proračun i financije održao je sjednicu sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Razmatranje prijedloga:
  a) Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Koprivnice za 2020. godinu.
  b) Zaključka o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Koprivnice za razdoblje od 01.01.-31.12.2020.
 1. Razmatranje prijedloga Odluke o raspodjeli rezultata za 2020. godinu.
 2. Razmatranje prijedloga I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2021. godinu i Projekcije za 2022. i 2023. godinu.
 3. Razmatranje prijedloga Odluke o naknadi članovima Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća Grada Koprivnice.
 4. Razmatranje prijedloga Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka  za razdoblje od konstituiranja Gradskog vijeća  do 31.12.2021. godine.
 5. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Upravnim tijelima Grada Koprivnice.
 6. Razno:

TOČKA 1.

a) Razmatranje prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Koprivnice za 2020. godinu.
Odbor je većinom glasova (5“za“, 2“suzdržana“) podržao prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Koprivnice za 2020. godinu

b) Razmatranje prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Koprivnice za razdoblje od 1.1. do 31.12.2020.
Odbor je jednoglasno (7“za“)   podržao prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Koprivnice za razdoblje od 1.1. do 31.12.2020.

TOČKA 2.

Razmatranje prijedloga Odluke o raspodjeli rezultata za 2020. godinu.
Odbor je jednoglasno (7“za“) podržao prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2020. godinu

TOČKA 3.

Razmatranje prijedloga I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2021. godinu i Projekcije za 2022. i 2023. godinu.
Odbor je većinom glasova (5“za“, 2“suzdržana“) podržao prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2021. godinu i Projekcije za 2022. i 2023. godinu

TOČKA 4.

Razmatranje prijedloga Odluke o naknadi članovima Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća Grada Koprivnice.
Odbor je jednoglasno (7“za“) podržao prijedlog Odluke o naknadi članovima  Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća Grada Koprivnice

TOČKA 5.

Razmatranje prijedloga Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka za razdoblje od konstituiranja Gradskog vijeća do 31.12.2021. godine.
Odbor je jednoglasno (7“za“) podržao prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka za razdoblje od konstituiranja Gradskog vijeća do 31.12.2021.  godine

TOČKA 6.

Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Upravnim tijelima Grada Koprivnice.
Odbor je  jednoglasno (7“za“)podržao prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Upravnim tijelima Grada Koprivnice

 

 

 

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice